Kako kaže mladim v Sloveniji?

11.08.2019

Koliko mladih se izobražuje, koliko jih je zaposlenih in kakšno plačilo so prejeli za svoje delo? (Foto: Pixabay)

Jutri je mednarodni dan mladih, ko v ospredje stopijo vprašanja in izzivih mlajših generacij. Kaj o njih pravi statistika?

Ob dnevu mladih je Statistični urad preveril nekaj podatkov o tistih, starih od 15 do 29 let. V Sloveniji jih je bilo v začetku leta 309.000. Letos je v ospredju njihovega dneva izobraževanje.

Vse več terciarno izobraženih
V minulem šolskem letu 2018/19 je bilo v Sloveniji skoraj 2000 osnovnošolcev, 73.000 dijakov in 67.000 študentov. Še leto pred tem je 17.000 mladih nova znanja nabiralo na izobraževanjih za odrasle.

Ob tem je v Sloveniji vse več terciarno izobraženih. Leta 2005 je to stopnjo izobrazbe imelo dobrih 24 odstotkov Slovencev, starih od 30 do 34 let, leta 2010 že skoraj 35 odstotkov, lani pa slabih 42 odstotkov.

giphy

Večinoma se izobražujejo
Prebivalci Slovenije, ki so stari od 18 do 24 let, se večinoma izobražujejo. Lani je bilo v tej starostni skupini le 4,2 odstotka mladih brez izobrazbe ali le z dokončano osnovno šolo, ki niso bili vključeni v nobeno izobraževanje več. Minulo leto so manjši delež zabeležili le na Hrvaškem, dobre tri odstotke, najvišjega pa v Romuniji, 16,4 odstotke. Povprečje Evropske unije glede mladih, ki se ne izobražujejo, je 10,6 odstotka.

Med mladimi od 15. do 29. leta starosti pa je bilo lani v Sloveniji pet odstotkov takih, ki se niso izobraževali in niso bili delovno aktivni. Tudi tu je Slovenija med bolj uspešnimi državami, na 6. mestu v Evropski uniji. Najmanj mladih, ki se niti ne izobražujejo niti niso delovno aktivni, ima Portugalska, in sicer 4,3 odstotka. Najvišji delež pa je v Bolgariji, 14,6 odstotka. Povprečje Evropske unije znaža skoraj 8 odstotkov.

giphy

Več zaposlenih za določen čas
Prav v skupini mladih, ki štejejo od 15 do 29 let, je bilo lani 161.000 delovno aktivnih. Največ, 104.000, jih je delo našlo v podjetjih ali organizacijah. Od tega jih je 46 odstotkov imelo delo za določen čas, 54 odstotkov pa jih je imelo pogodbo za nedoločen čas. 31.000 pa jih je delalo preko študentskih napotnic. Brezposelnih je bilo lani 16.000 mladih. Stopnja brezposelnosti je bila devetodstotna, kar je skoraj štiri odstotne točke več od skupne stopnje brezposelnosti v Sloveniji.

Dekleta so sicer v minulem letu največkrat delala v skupini poklici za storitve in prodajalci, fantje pa v poklicni skupini poklici za industrijski način dela. Statistični urad ob tem ugotavlja še, da so mladi od 15 do 29 let leta 2017 povprečno prejemali bruto plača 1300 evrov. Tako je znašala približno tri četrtine povprečne bruto mesečne plače.

giphy

Mladi spretni s tehnologijo
Čeprav je tudi med starejšimi vse več uporabnikov računalnika in interneta, sta ta mladim bližje. Predlani je računalnik uporabljalo 97 odstotkov mladih, starih od 16 do 24 let, delež, ki je zajel Slovence do 74. leta, pa je bil malo nižji, 79-odstotni. (TMG, vir, Surs)

giphy
Štajerski val v sliki