november 13, 2015

Modra cona tudi v Vojniku

Tudi v Vojniku bodo kmalu dobili modro cono. Zaradi lažjega parkiranja jo bodo uvedli pri tamkajšnjem zdravstvenem domu. Parkiranje vseeno ostaja brezplačno.

Najprej prehodno obdobje, nato globe
Parkirišče pri zdravstvenem domu v Vojniku je že dolgo problematično. Na voljo je malo parkirnih mest, ki pa jih zasedejo tudi tisti, ki so tam zaposleni. Drugje namreč ne morejo parkirati. Na občini so se odločili, da bo parkiranje pred zdravstvenim domom odslej omejeno na dve uri, a še naprej ostaja brezplačno. Obiskovalci bodo morali na parkirni uri ali na parkirnem listku označiti čas prihoda. Za zaposlene v zdravstvenem domu bodo uredili parkirišče za stavbo, kjer bodo postavili zapornico. Kdaj bo nov parkirni red začela veljati, še ni točno določeno. Po uvedbi modre cone bo sledilo prehodno obdobje, ko bodo redarji ljudi opozarjali na novo ureditev. Po koncu tega obdobja bodo kršiteljem pisali tudi globe. (NS)