Bo zreška občina spet navdušila z zlatim priznanjem?

15.05.2019

Tekmovanje Communities in Bloom (CIB) so podrobneje predstavili izvršna direktorica Uniturja Barbara Soršak, zreški župan Boris Podvršnik in arhitekt Anton Schalus

Občina Zreče bo junija kot edina slovenska občina sodelovala v prestižnem svetovnem tekmovanju Communities in Bloom. Gre za kanadsko neprofitno organizacijo, ki se zavzema za spodbujanje okoljske odgovornosti s poudarkom na izboljšanju zelenih površin v lokalnih skupnostih. 

Nova priložnost za odmevno promocijo
Lani je občina Zreče v mednarodnem tekmovanju v urejenosti mest in vasi Entente florale prejela zlato priznanje. Zrečani verjamejo, da se bodo mednarodni javnosti tudi tokrat predstavili v najboljši luči, saj se zavedajo, da je za občino z ambicijami na področju turizma odmevna mednarodna promocija še kako dobrodošla. V prestižnem svetovnem tekmovanju Communities in Bloom (CIB) sodelujejo občine iz Kanade, Združenih držav Amerike, Velike Britanije, Irske, Belgije, Italije, Madžarske, Hrvaške in Slovenije. "Vsekakor gre za dobrodošel izziv. A bolj kot tekmovalnost je za našo občino pomembna krepitev občutka pripadnosti, sodelovanja in povezovanja pri pripravah na tekmovanje ter zagotavljanje čim boljše kakovosti bivanja v naši krajih na temeljih trajnostnega razvoja," poudarja župan Boris Podvršnik. Sodelovanje v tekmovanju podpirajo tudi v podjetju Unitur, saj se vrednote tekmovanja po besedah izvršne direktorice Barbare Soršak skladajo z njihovimi prizadevanji na področju odgovornega turizma. "Takšna tekmovanja krepijo samozavest, ugled in prepoznavnost našega podjetja, obeh naših turističnih centrov - Term Zreč in Rogle ter občine nasploh. In učinki takšnih tekmovanj se posredno poznajo tudi v trženju in prodaji naših turističnih produktov," še dodaja Soršakova.

Dan D bo 11. junij
Občina Zreče se je na tekmovanje Communities in Bloom (CIB) prijavila na pobudo konjiškega arhitekta Antona Schlausa, ki kot član ocenjevalne komisije sodeluje tako v Entente florale kot CIB-u. "Osnovno vodilo tekmovanja Communities in Bloom je motivacija za ustvarjanje višje kakovosti bivanja za domačine in turiste s poudarki na urejenosti kraja, ekološki osveščenosti in krepitvi sobivanja z naravno in kulturno dediščino oziroma avtohtonim okoljem. Ocenjevalna komisija bo pozorna tudi, kako se v svojem kraju počutijo tako domačini kot obiskovalci in v kolikšni meri prevzemajo soodgovornost za ustvarjanje čim boljših pogojev za bivanje," pojasnjuje Schlaus. V ocenjevalni komisiji bosta dr. Andrea Bosci iz Madžarske in Lorna Mcllroy iz Kanade. V zreški občini se bosta mudili od 10. do 12. junija, na terenu bosta ocenjevali 11. junija. Slovesna razglasitev s podelitvijo bronastih, srebrnih in zlatih priznanj bo konec septembra v mestu Yarmoth v Novi Scotii. Zrečani si bodo prizadevali, da bo lesk priznanja čim bolj žlahten. (BF)
Štajerski val v sliki