marec 3, 2020

Grajski park v Slovenski Bistrici znova zaprt

V Grajskem parku želijo polepšati izgled najstarejšega gabrovega drevoreda na tem delu Evrope, zato so se lotili strokovnega obrezovanja dreves. Park bo med deli predvidoma do 20. marca zaradi varnosti zaprt za obiskovalce.

Park nastal v 16. stoletju
Potem ko so v mestnih parkih Slovenske Bistrice sanirali posledice zadnjega vetroloma, so se zdaj lotili že dlje časa načrtovane celovite sanacije Grajskega parka. Park odlikuje najstarejši gabrov drevored v tem delu Evrope, ki je bil zasajen v drugi polovici 16. stoletja, razlaga vodja urejanja okolja na Komunali Slovenska Bistrica Modest Motaln.

 

Park z gradom v Slovenski Bistrici je sicer proglašen za kulturni spomenik državnega pomena. 

 Bistriška promenada, ki je zaščitni znak mesta, bo med obrezovanjem dreves zaprta. (Foto: Komunala Slovenska Bistrica)

Drevesa leta 1994 žrtve drastičnega obrezovanja  
Ureditev starodavnega Grajskega parka je nujno potrebna zaradi boljše urejenosti in večje varnosti obiskovalcev. Drevored je bil namreč zadnjič temeljito pomlajen leta 1994, ko je bila zaradi drastične rezi drevja povzročena precejšja škoda, razlaga Modest Motaln.

Obrezovanje drevja bodo po zagotovilih Motalna izvedli v skladu z Evropskimi navodili za obžagovanje dreves in s strokovnim mnenjem arborista svetovalca. Med izvajanjem del bo Grajski park predvidoma do 20. marca zaradi varnosti zaprt. Obiskovalci se lahko v tem času sprehajajo v preostalih treh mestnih trgih: v lepo urejenem lipovem parku ter v parkih pri občini in pri zdravstvenem domu. (SP) 

 Ob ugodnem vremenu bodo obrezovalci dreves dela končali do 20. marca. (Foto: Komunala Slovenska Bistrica)