Kdaj in kje lahko oddate nevarne odpadke?

11.09.2018

Z nepravilnim odlaganjem nevarnih odpadkov lahko ogrozimo podtalnico, prst in zrak in tako posredno tudi ljudi in živali.

Na širšem Celjskem se je začela akcija zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev. Premični zabojnik bo, skupaj z ekipo podjetja Simbio, vsak dan v drugem kraju. Akcija bo do 5. oktobra. Preveri, kdaj bo v tvojem kraju.

Odvoz odpadkov iz 12 občin
Javno podjetje Simbio zagotavlja celovito ravnanje z odpadki v občinah Celje, Vojnik, Dobrna, Štore, Šentjur, Žalec, Braslovče, Prebold, Polzela, Vransko, Tabor in Dobje. V organiziran odvoz odpadkov je tako vključenih 110 tisoč prebivalcev s Celjskega, letno v Simbiu zberejo 50 tisoč ton komunalnih odpadkov. Še posebno obravnavo zahtevajo nevarni odpadki, zato jih poleg zbirnih centrov, ki so že v številnih krajih, zbirajo tudi v posebnih akcijah, na terenu.

Ta teden v Šentjurju in Dobju
Premične zabojnike z ekipo Simbia bo do 5. oktobra najti v vseh občinah, v različnih krajih in na različnih lokacijah. Tako se skušajo ljudem čim bolj približati in jim omogočiti, da nevarne odpadke oddajo čim bližje svojega doma. Akcijo začenjajo v občinah Šentjur in Dobje, zatem bo še v ostalih občinah. Natančen razpored po krajih in urah so vsem gospodinjstvom poslali na dom, najdete pa ga lahko tudi TUKAJ. Na letaku je tudi opisano, kaj sploh so nevarni odpadki. Mednje med drugim sodijo odpadne baterije, akumulatorji, kozmetični izdelki, čistila, odpadna motorna in jedilna olja, zdravila, barve, laki ... Najlažje jih sicer prepoznamo po simbolih na embalaži, ki označujejo nevarne snovi. (AD)
Štajerski val v sliki