julij 21, 2021

Zapleteno krožišče v Celju bo postalo klasično krožišče

Občina Celje je lani v Celju, na Dečkovi cesti, pri Celjskem sejmu in Inposu, zgradila krožišče. Prometna ureditev v njem je eksperimentalna, saj krožišče vključuje notranji levi zavijalni pas. Na podlagi mnenj strokovnjakov in uporabnikov so se zdaj odločili, da ta pas odstranijo – tako bo tam že kmalu klasično krožišče.

Iz Mestne občine Celje so sporočili, da so delovanje nove prometne ureditve na Dečkovi cesti spremljali z več vidikov, tako z vidika prometne varnosti in cestno-prometnih predpisov kot pretočnosti. »Pri preverjanju različnih prometnih vidikov smo vključili strokovno javnost, predstavnike ZŠAM – šole varne vožnje, predstavnike Policijske postaje Celje, upoštevali smo tudi mnenja uporabnikov,« razlagajo in dodajajo: »Na podlagi pridobljenih mnenj smo sprejeli odločitev za končno ureditev krožišča, ki bo izvedena še ta mesec. Krožišče bo brez levega zavijalnega pasu, torej klasično.«

Pogodbena vrednost del je 145.500 evrov, dela izvaja podjetje VOC Celje.

»Krajših prometnih konic in zastojev v prometu, ki nastajajo na Dečkovi cesti zaradi programiranega časovnega »zelenega« intervala semaforjev na Mariborski cesti, krožišče ne more preprečiti, vsekakor pa omogoča varno vključevanje prometa z Opekarniške ceste in po novem z območja Celjskega sejma. Na dosedanjem uvozu na sejmišče bomo uredili avtobusno postajo,« še sporočajo iz celjske občine. (AD)