november 11, 2020

Krožišče Tepanje prihodnje leto

Kot kaže, bo že prihodnje leto zgrajeno krožišče pri izvozu z avtoceste v Tepanju. Občina Slovenske Konjice bo naložbo uresničila z infrastrukturnim ministrstvom in Darsom.

Že nekaj let potekajo prizadevanja za izgradnjo krožišča pri avtocestnem izvozu Slovenske Konjice. Kakšno bo načrtovano krožišče, razlaga direktorica občinske uprave konjiške občine Breda Obrez Preskar:

Naložba je ocenjena na okoli 1.383.000 evrov. Občina bo prispevala dobrih 30 odstotkov cene, kar znaša okoli 438.000 evrov, v kar so zajeti tudi odkupi zemljišč, dobrih 20 odstotkov bo sofinanciral Dars, ostalo pa bo pokrilo Ministrstvo za infrastrukturo. Konjiška občina je v podpis že prejela sporazum o sofinanciranju izgradnje krožišča Tepanje. Breda Obrez Preskar ob tem pravi, da aktivnosti že tečejo, gradnja se bo začela, ko bo na javnem razpisu izbran izvajalec del. O okvirni časovnici pa:

Načrtujejo še dva projekta
Sicer pa na občini načrtujejo še dve večji cestni naložbi, pri katerih sodelujejo z državo –pripravljajo projekte za krožišče Zeče, že prihodnje leto pa bi lahko prišla na vrsto obvoznica med Slovenskimi Konjicami in Oplotnico. Obrez Preskarjeva pravi, da je že pred leti začela odkupovati potrebna zemljišča, ob tem pa dodaja:

Pričakuje pa, da bi lahko projekt prišel na vrsto še v tej finančni perspektivi. (TMG)