julij 22, 2022

Na gradu Podsreda prestižni apartmaji, konferenčni dvorani in wellness

Na gradu Podsreda bodo do leta 2024 uredili nove namestitvene kapacitete s prestižnimi apartmaji, dve vrhunsko opremljeni konferenčni dvorani in wellness s savnami, v načrtu je tudi vzpostavitev najsodobnejše tehnologije in obnova romanske kapele. Novosti so ocenjene preko 1,5 milijona evrov vredne novosti, od tega je okoli milijon evrov zagotovila država.

Občina Kozje je na razpisu Ministrstva za kulturo za oživljanje kulturnih spomenikov pridobila skoraj 977 tisoč evrov za izvedbo projekta Grad Podsreda – kulturna dediščina in turizem. Vrednost celotne naložbe znaša dobrih 1,5 milijona evrov, izvajati pa jo bodo začeli leta 2023. Občina Kozje ima po navedbah kozjanske županje Milence Krajnc velik potencial na razvoju turizma, poleg izjemne naravne in kulturne dediščine so v zadnjem obdobju veliko vlagali v grad Podsreda, ki je kulturno, turistično in protokolarno središče. Z dodatnimi vsebinami pa želijo še obogatiti turistične kapacitete na gradu, kjer se obetajo številne dobrodošle novosti, razlaga Milenca Krajnc:


V spodnjem gospodarskem poslopju, kjer so že urejene prenočitvene kapacitete, je v načrtu vzpostavitev dveh vrhunsko opremljenih dvoran za poslovne sestanke, srečanja, izobraževanja in druge dogodke in vzpostavitev wellnessa s savnami. (Foto: Radio Štajerski val)

Za večji obisk celotne turistične destinacije
Namen projekta Grad Podsreda - kulturna dediščina in turizem je ustvariti nove turistične produkte, ki bodo močno okrepili obstoječo turistično ponudbo na gradu Podsreda in spodbudili turistični obisk gradu ter dvignili privlačnost celotne turistične destinacije Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje, razlaga Krajnčeva:

Projekt bo po navedbah županje s svojimi aktivnostmi pripomogel tudi k ozaveščanju in izobraževanju prebivalstva o pomenu kulturne dediščine, raznoliki uporabi in ponovni uporabi spomenikov kot najpomembnejše kulturne dediščine ter prispeval k izkoriščanju njihovih potencialov. Izboljšana bo dostopnost do kulturnega spomenika, tako fizično kot digitalno. Prispeval pa bo tudi k razvoju podjetništva in izboljšanju poslovnega okolja lokalno in na turistični destinaciji. (SP)