november 25, 2021

Ureditev industrijske cone prinaša tudi krožišče proti Novi vasi

V Šentjurju bo občina v prihodnjih tednih začela komunalno urejati industrijsko cono Šentjur – jug 3. Pogodba je že podpisana, naložba bo stala 3,9 milijona evrov, sofinancirata jo država in Evropska unija.

Obrtno cono Šentjur – jug 2 je občina Šentjur na robu mesta uredila že pred leti in je že polna. Zdaj bo ob njej na vrsti še industrijska cona Šentjur – jug 3. »V okviru projekta bo Občina Šentjur uredila prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo ter zagotovila protipoplavne ukrepe na območju Industrijske cone Šentjur jug – 3. S tem bo zagotovila dostop do gradbenih parcel, na katerih se bo izvajala poslovna dejavnost ter s tem boljše pogoje za podjetja v poslovni coni. V sklopu del bo izvedena rekonstrukcija ceste v cono, dograjeni bosta kolesarska steza in pešpot. Na novo se bo zgradilo krožišče na mestu obstoječega nesemaforiziranega križišča, kjer se križata cesti Šentjur–Črnolica in Podgora–Nova vas. Urejeni bodo nov prepust za odvajanje zalednih voda ter nova cestna razsvetljava. Izvedeni bodo tudi protipoplavni ukrepi za zagotavljanje poplavne varnosti ob Voglajni na tem območju,« so ob podpisu pogodbe za izvedbo del sporočili iz šentjurske občine.
Pogodba s podjetjem Tomgrad je podpisana. (Foto: Občina Šentjur)

Industrijsko cono bo komunalno opremilo podjetje Tomgrad iz Podčetrtka, dela bo začelo v naslednjih tednih, rok za končanje je v drugi polovici naslednjega leta. »Občina Šentjur je za izvedbo projekta uspešno pridobila sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj. S strani Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je bilo za sofinanciranje projekta, ki ga bo Občina Šentjur izvajala v okviru Dogovora za razvoj Savinjske razvojne regije, odobrenih dobrih 2,6 milijona evrov. Dodatnih 880.000 evrov upravičenih stroškov bo zagotovljenih iz državnega proračuna, s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo,« ob tem sporočajo iz občine. (AD)