V Celju in Laškem kmalu lepši železniški postaji

15.02.2016

Poleg železniške postaje v Laškem, bosta novo podobo dobili tudi postaji v Celju in Rimskih Toplicah.

V Celju in Laškem naj bi še letos začeli obnavljati železniški postaji. Obnova je del širšega projekta, nadgradnje proge Zidani most–Celje, ki bo omogočila posodobitev javne železniške infrastrukture in izboljšala varnost železniškega prometa.

Za boljšo varnost
Glavni cilj obnove je zagotoviti normalno tehnično stanje javne železniške infrastrukture, s tem pa povečati varnost in urejenost železniškega prometa. Projekt prinaša obnovo skoraj 29 kilometrov prog in treh železniških postaj. Poleg Celja in Laškega še v Rimskih Toplicah. Nadgradnja postaje v Celju bo med drugim obsegala obnovo peronov z novimi nadstrešnicami, klančinami in zidovi, novo zunanjo razsvetljavo in obnovitev premostitvenih objektov, to so dva mostova, trije podvozi in en podhod. Stala naj bi 47 milijonov evrov in pol. Več kot polovico manj bo stala obnova železniške postaje v Laškem, in sicer dobrih 20 milijonov. Ta bo prinesla nadgradnjo vseh tirov na postaji, zgradili bodo nov peron z nadstreškom in podhod, dostop do njega pa uredili s stopnišči in dvigali. Ukinili bodo tudi nivojski prehod Laško-Šmihel. Pešcem in kolesarjem bodo prehod proge omogočili preko novozgrajenega podhoda na železniški postaji Laško. Kot so za naš radio potrdili na Direkciji za infrastrukturo, naj bi dela na obeh postajah začeli še letos, zaključili leta 2018.

Obnova širšega pomena
Odsek železniške proge Zidani Most-Celje leži na glavni progi Zidani Most–Pragersko–Šentilj/Hodoš in je sestavni del evropskega omrežja TEN-T na železniški osi Lyon–Trst–Divača/Koper–Divača-Ljubljana-Budimpešta-ukrajinska meja. Razvoj te železniške osi je opredeljen kot prednostna naloga v smernicah Evropske unije za razvoj čezevropskega prometnega omrežja. Je tudi eden izmed desetih prednostnih železniških koridorjev med državami Evropske unije in drugimi evropskimi državami. Proge na teh koridorjih pa imajo predpisan standard, to je elektrificiranost, nosilnost ter opremljenost s signalno varnostnimi in telekomunikacijskimi napravami, kar bodo zagotovili z omenjeno obnovo. (NS)
Štajerski val v sliki