april 6, 2021

V občini Kozje širijo vodovodno omrežje

Občani Osredka pri Podsredi bodo do prvomajskih praznikov dobili dostop do zdrave pitne vode. OKP Rogaška Slatina bo namreč na tem območju zgradil nov vodovod z vodohranom in črpališčem.

Občina Kozje in OKP Rogaška Slatina nadaljujeta prizadevanja za urejeno vodno-komunalno infrastrukturo tudi v bolj odročnih krajih in osamljenih zaselkih. Konec marca so začeli izgradnjo dva kilometra dolgega povezovalnega vodovoda Osredek – Preska, v sklopu katerega bosta urejena tudi vodohran in črpališče. O okoli 190 tisoč evrov vrednih delih, kozjanska županja Milenca Krajnc:Povezovalni vodovod Osredek – Preska gradi podjetje OKP Rogaška Slatina. Dela naj bi bila dokončana do konca aprila. Zadnji večji vodovod je občina Kozje v sodelovanju z OKP Rogaška Slatina zgradila leta 2016 nad Bistrico na Lesičnem, kjer so poskrbeli za 5 kilometrov novih vodovodnih cevi. Dostop do zdrave pitne vode je dobilo 14 gospodinjstev. Občina Kozje sicer za sanacijo in ureditev krajših vodov vsako leto nameni približno 90 tisoč evrov. (SP)

 
(Foto:občina Kozje)

 


(Foto:občina Kozje)