Za koliko bo dražja voda na Šentjurskem?

20.03.2019

Z vodo bodite varčni, ne le zato, ker bo tako nižja vaša položnica, pač pa vam bo hvaležno tudi okolje. (Foto: Pixabay)

V občini Šentjur se bosta podražila oskrba s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda. Položnica Javnega komunalnega podjetja Šentjur bo za štiričlansko družino s povprečno porabo vode višja za okoli 4,5 evra. In kaj je vodilo v podražitev?

Več cevi, dražje vzdrževanje
Javno komunalno podjetje (JKP) Šentjur z obstoječimi cenami ne zmore več pokrivati vseh stroškov, zato je predlagal nove cene, ki jih je občinski svet na včerajšnji seji s 17 glasovi za in štirimi proti potrdil. Cene, kot razlaga direktor Matjaž Žmahar, oblikujejo po Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih javnih gospodarskih služb varstva okolja: 

Na podlagi izdelanega elaborata se povišujejo cene treh postavk, kar je predvsem posledica nove vodovodne in kanalizacijske infrastrukture:

In za koliko bo podražitev po žepu udarila občane?

Nove cene bodo začele veljati 1. aprila.

Občina gradi, ljudje se ne priključijo 
Je pa bilo med razpravo na občinskem svetu slišati pozive, da je treba še povečati število priklopov na javni vodovod, saj da v nekaterih vaseh in naseljih, kjer je občina zgradila javni vodovod, nanj še vedno ni priključenih veliko gospodinjstev. Zanašajo se na lastna vodna zajetja ali vaške vodovode. "Če bi plačevali vsi, bi bile cene nekoliko nižje," smo slišali v razpravi. JKP Šentjur sicer na področju oskrbe s pitno vodo skupaj upravlja s 468 km cevovodov, 372 hidranti in 172 objekti. Odjemnih mest je več kot 5400, skupno oddajo več kot milijon kubičnih metrov vode. Kanalizacijskih vodov je po vsej občini Šentjur 90 km, vzdrževati je treba še 2625 jaškov in 29 črpališč, odjemnih mest je skoraj 2000. (AD)
Štajerski val v sliki