januar 5, 2022

Zaradi ptičje gripe kokoši za zapahi

Zaradi prisotnosti ptičje gripe pri divjih živali velja za celoto državo ukrep zapore perutnine. Za zmanjšanje tveganja za vnos virusa v reje perutnine je treba na kmetijah upoštevati biovarnostne ukrepe, v primeru bolezni je treba nemudoma poklicati veterinarja. Med ukrepi je tudi prepoved krmljenja prostoživečih vodnih ptic.

Za rejce perutnine strogi ukrepi
V Sloveniji smo prejšnji teden prvič v zgodovini potrdili okužbo s ptičjo gripo pri domačih živalih, pojavila se je na manjši kmetiji na Zgornji Ložnici v občini Slovenska Bistrica. V minulih dneh so še enajst primerov bolezni potrdili pri prostoživečih pticah v občinah Slovenska Bistrica, Hoče-Slivnica in Novo mesto. Breda Hrovatin, vodja Sektorja za zdravje in dobrobit živali na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, pričakuje, da se bo število primerov pri divjih pticah še povečalo. Izpostavlja, da velja zaradi nevarnosti prenosa okužbe na domačo rejo za celotno državo ukrep zapore perutnine. Hrovatinova rejce ob tem poziva, naj na kmetiji dosledno izvajajo biovarnostne ukrepe, opozarja pa tudi na prepoved hranjenja divjih ptic ob jezerih, bajerjih in potokih. Izpostavlja tudi pomen zgodnjega odkrivanja ptičje gripe. Hitra potrditev bolezni je namreč pomembna za zmanjšanje škode, ki jo bolezen povzroča rejcem perutnine. V primeru bolezni je treba nemudoma poklicati veterinarja, še dodaja Breda Hrovatin, ki ji lahko podrobneje prisluhnete v kmetijski oddaji v pogovoru s Snežano Prebil.