MPI Vrelec, pravo okolje za rojstvo in razvoj podjetniških idej

17.06.2020

V okviru MPI Vrelec Rogaška Slatina deluje tudi novi Poslovni center Vrelec.

Mrežni podjetniški inkubator Vrelec Rogaška Slatina (MPI Vrelec) deluje že dobro desetletje in velja za primer dobre prakse med tovrstnimi institucijami v Sloveniji. Ustanovljen je bil leta 2009 kot rezultat projekta “Mrežni podjetniški inkubator Obsotelja in Kozjanskega”, katerega nosilec je bila takrat Občina Rogaška Slatina, v sodelovanju z Občino Šentjur.

Vizija Mrežnega podjetniškega inkubatorja Vrelec je postati osrednja točka podjetniškega in inovacijskega okolja Obsotelja in Kozjanskega za nova inovativna, tehnološka in na znanju temelječa podjetja, kar je ekipi MPI Vrelec v teh letih nedvomno uspelo.
Vse od začetka MPI Vrelec vodi direktorica Branka Aralica z ekipo: »Trenutno teče enajsto leto delovanja, a gospodarske razmere so se skozi to desetletje večkrat zelo spremenile. V začetku smo se zelo trudili, da vzpostavimo spodbudno podjetniško okolje za potencialna inkubirana podjetja, da se povežemo z ostalimi subjekti podpornega okolja podjetništva v Sloveniji in v tujini ter tako pridobimo podjetnike.«

Branka Aralica, dolgoletna uspešna direktorica MPI Vrelec Rogaška Slatina 

»Pomembno je, kakšno poslovno sled puščamo za seboj kot posamezniki, še posebej v podjetništvu, ker ne glede na to, kaj vse nam omogoča sodobna tehnologija, preko katere smo povezani, posel še vedno delamo ljudje.«

Za inštitucijo, kot je inkubator, je zelo pomembno, da ima dobre povezave z inštitucijami znanja, kar je bil še posebno velik izziv, vendar jim je tudi to sčasoma uspelo.  »Inštitucije znanja nam je uspelo pridobiti predvsem na podlagi mojega dolgoletnega poslovnega delovanja v različnih branžah in ohranjanja odličnih poslovnih odnosov skozi čas. Skozi leta v poslu se namreč pletejo različne poslovne vezi in pomembno je, da jih znamo obdržati in prenesti v nova poslovna okolja,« pomembnost osebne drže v poslovnem svetu poudarja Branka Aralica, ki še dodaja, da je največji izziv vedno bil, tako na začetku, kot tudi danes, pridobiti podjetnike, ki so iz pravega testa ter svoje poslovne ideje znajo tudi uresničiti. In posledično seveda doseči tudi pozitivne poslovne rezultate.
»Tudi za sam inkubator je pomembno, da so inkubirani podjetniki uspešni, saj je likvidnost nemalokrat velik in usoden izziv za podjetniške inkubatorje. Znotraj inkubatorja podjetnikom seveda pomagamo in jim zagotavljamo ugodno podporno okolje. S pomočjo projektov, kot je, denimo, SIO Vrelec 2020 – 2022, izvajamo številne izobraževalne in svetovalne aktivnosti za inkubirana podjetja, prav tako pa tudi za podjetja v predinkubacijski dobi, torej potencialne člane naše podjetniške mreže,« razlaga Branka Aralica.

»Svet se zapira v svoje meje, hkrati pa se poslovno še bolj povezuje kot prej. Povezovanja v okviru inkubatorjev so mladim podjetjem lahko dodatna opora, s številnimi aktivnostmi in ustvarjanjem novih priložnosti.«

MPI Vrelec Rogaška Slatina kot primer dobre prakse
V Mrežnem podjetniškem inkubatorju Vrelec Rogaška Slatina so zastavljene poslovne cilje večkrat presegli. V slatinskem inkubatorju je doslej v različnih obdobjih delovalo več kot 100 podjetij, ki so zaposlila več kot 220 delavcev in ustvarila več kot 20 milijonov prometa. Inkubator Vrelec je v povprečju kar 90-odstotno zaseden, v njem pa narašča tudi delež ženskih podjetij, na kar so v Inkubatorju Vrelec še posebej ponosni. »Ženskam in ženskemu podjetništvu posvečamo dodatno pozornost z namenom spodbujanja ženskega podjetništva, saj so ženske v tej sferi premalo zastopane, obenem pa predstavljajo tudi nesorazmeren del nezaposlene delovne sile. Zato za ženske vsako leto pripravimo dva večja dogodka, Izzivi ženskega podjetništva in B2B odklop v visokih petkah  ter številne manjše dogodke. V času epidemije pa so se naši dogodki in izobraževanj povečini preselili na splet. Nismo se ustavili, še več smo delali in raziskovali nove modele izobraževanj in srečevanj na spletu za naše člane, ki so se kljub oteženemu poslovanju z veseljem odzivali na naša povabila,« kljub na splošno težkim časom z zadovoljstvom ugotavlja direktorica inkubatorja Vrelec Branka Aralica.  »Podjetniki, ki so tudi starši, pri tem pa še posebej ženske podjetnice, so bili med epidemijo še dodatno obremenjeni, saj so se otroci šolali od doma, pri tem pa so potrebovali tudi pomoč staršev, mlajši pa varstvo.«

»Podjetniška pot je lažja, če se povezujemo. Pravi uspehi so možni prav s sodelovanjem in povezovanjem.«

Možnost najema prostorov v MPI Vrelec
Inkubirana podjetja so se, po besedah Branke Aralica, v veliki meri uspešno prilagodila na nove razmere. Nekaj podjetij pa se je zaradi upada prihodkov v času korone odločilo za izstop iz inkubatorja, tako se je sprostili nekateri prostori za nove najemnike. »Prostori so na razpolago po subvencionirani ceni najemnine, ki pa je odvisna od starosti podjetja. Vabimo vse podjetnike, da se obrnejo na nas. Tudi če trenutno ne želijo najeti prostora, nas lahko kontaktirajo tudi za nasvet, posvet. V okviru prjekta SIO Vrelec 2020 – 2022 namreč izvajamo tudi informiranje ter širok nabor svetovalnih storitev namenjenih pospeševanju podjetništva. Še posebej smo veseli podjetij, ki pridejo s podjetniško idejo, ki jo potem skupaj razvijemo.«

Za najem prostorov kontaktirajte v MPI Vrelec in Poslovnem centru Vrelec v Rogaški Slatini kontaktirajte Podjetniški inkubator Vrelec, d.o.o., na info@inkubator-rs.si ali tel: o3 620 26 00. Izobraževanje, informiranje in svetovanje izvajajo v okviru aktivnosti iz projekta SIO Vrelec 2020 – 2022.

Podjetniške perspektive za prihodnost
V Vrelcu tradicionalno sodelujejo tudi z mladimi preko inštitucij znanja, kot so Šolski center Rogaška Slatina, Šolski center Celje, Doba Fakulteta, Fakulteta Novo Mesto in številne druge institucije. »Delo z mladimi je zelo pomembno, tukaj se bodo zagotovo odprle nove poti, nove ideje, tudi v času korone se rojevajo nova podjetja. Perspektive za prihodnost so. Niso enostavni časi, ampak če na probleme pogledamo kot na izzive, ki nam dajo krila in novo moč, bomo zmogli. Podjetniška pot ni enostavna in nikoli ni povsem ravna, so ovinki, so vzponi in so spusti, a ti nam dajo novo moč in zagon, da gremo po poti naprej. Tako kot v življenju,« pravi Branka Aralica, dolgoletna uspešna direktorica MPI Vrelec Rogaška Slatina.

»Perspektive za prihodnost so. Če na probleme pogledamo kot na izzive, ki nam dajo krila in novo moč, bomo zmogli. Podjetniška pot ni enostavna in nikoli ni povsem ravna. So ovinki, so vzponi in so spusti, a gremo naprej. Tako kot v življenju.«

Inkubator, podporno okolje za razvoj podjetništva in podjetij
Ekipa Mrežno podjetniškega inkubatorja Vrelec Rogaška Slatina je vedno pripravljena prisluhniti potencialnim podjetnikom z zanimivimi poslovnimi idejami. »Prav tako smo tu za vsa novo nastala podjetja, ki potrebujejo strokovno podporo in ugodnejše poslovne prostore, pa tudi mladim, ki želijo pridobivati podjetniška znanja ter razvijati podjetniške veščine in pridobivati izkušnje, ki jim bodo koristile na njihovi morebitni podjetniški poti. Želimo, da mladi ostajajo tu, v domačem okolju, in tukaj razvijajo svoje ideje. Mi jim bomo pri tem vedno pomagali. Tudi v lokalnih okoljih so možnosti za razvoj in uresničevanje podjetniških idej. To dokazujejo številna uspešna podjetja, ki delujejo v naših krajih,« še dodaja direktorica Branka Aralica.  
Med dejavnostmi novonastalih podjetij v MPI Vrelec dajejo prednost  predvsem podjetjem, ki se ukvarjajo z okolju prijazno proizvodnjo in storitvami. Podjetjem, ki razvijajo intelektualne in poslovne storitve ter dejavnosti, povezane z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo (IKT), oblikovanje in dizajn, okoljevarstvo ter razvojno naravnane dejavnosti z višjo dodano vrednostjo.

NAROČENA VSEBINA

MPI Vrelec Rogaška Slatina v času korone in po njej_Branka Aralica
Štajerski val v sliki