Na Šmarskem učinkovitejša nujna prva pomoč

30.05.2017

V. d. direktorice Irena Nunčič, strokovni direktor Ali Nassib in vodja reševalcev Dorjan Zabukovšek.

Prebivalci na širšem Šmarskem bodo lažje prišli do nujne medicinske pomoči. V šmarskem zdravstvenem domu so namreč poskrbeli za dodatno ekipo nujne medicinske pomoči, bolnikom in zaposlenim so prav tako na voljo prenovljeni prostori reševalne postaje ter novo nujno reševalno vozilo. 

Prenovljeni prostori in novo vozilo
Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah, ki pokriva šest občin Obsotelja in Kozjanskega, je zaključil I. in II. fazo največje letošnje naložbe – prenovo prostorov Reševalne postaje ter nabavo novega nujnega reševalnega vozila. »Zagotovili smo nov prostor za garderobo, oba prostora za skladišča, v zadnjem času vlagamo veliko naporov, da se ZD vzpostavi kot učna ustanova, zato smo v ta namen uredili učni kabinet za usposabljanje na področju nujne medicinske pomoči, prav tako smo v celoti obnovili garažo, zagotovili prostor za dezinfekcijo, prostor za reševalce in skupni prostor za sestanke in jedilnico,» razlaga v. d. direktorice Irena Nunčič in dodaja, da bodo v tretji fazi obnovili še likalnico in pralnico ter nov večnamenski skupni prostor, ki bo služil kot jedilnica in sejna soba. Dosedanja obrtna dela z zamenjavo pohištva so stala okoli 90 tisoč evrov. Velika pridobitev je tudi novo, najsodobnejše reševalno vozilo, za katero so odšteli okoli 164 tisoč evrov.

Okrepljen kader
ZD je z novimi prostori prejel tudi dodatno ekipo nujne prve pomoči. 24 ur na dan imajo zaposleno ekipo nujnega reševalnega vozila, ki je sestavljena iz diplomiranega zdravstvenega delavca in zdravstvenika s srednjo izobrazbeno kvalifikacijo, poleg tega je vsak dan še 8 ur na voljo enako usposobljena stalno pripravljena ekipa. V. d. direktorice Irena Nunčič je prepričana, da bodo z reorganizacijo in posodobitvami pridobili tako bolniki, ki jim bodo na voljo kakovostne in učinkovitejše storitve, kot tudi zaposleni, saj jim bodo zagotovljeni boljši pogoji dela. Nunčičeva je ZD vodila dva mandata, konec maja se poslavlja s položaja. Javni zavod, ki ga je prevzela v rdečih številkah, zapušča v dobri finančni kondiciji in predvsem s kadrovsko okrepljeno strokovno ekipo. (SP)
Štajerski val v sliki