januar 21, 2023

Gasilci v Oplotnici v službi ljudstva že več kot sto let

Prostovoljno gasilsko društvo je ob lanski 110-letnici gasilstva v kraju izdalo zbornik Naj bo dan al noč že 110 let hitimo na pomoč, v katerem so predstavili zgodovino društva od njegovih začetkov do dandanes. Kot ugotavljajo, se je delo gasilca skozi zgodovino precej spremenilo, saj imajo gasilci danes največ dela pri tehničnih intervencijah.

Prostovoljno gasilsko društvo Oplotnica je ta mesec praznovalo 111 let organiziranega gasilstva. Preteklost društva so ob lanski okrogli obletnici obeležili z izdajo zbornika Naj bo dan al noč že 110 let hitimo na pomoč. Po besedah predsednika društva Slavka Pitrofa so zgodovino predhodnikov obogatili z mnogimi doslej neznanimi podatki:


Gasilsko društvo Oplotnica ima trenutno 220 članov, od tega 56 operativnih gasilcev, med katerimi so po besedah Pitrofa še posebej ponosni na štiri ženske operativke. Kako pa je s podmladkom?


Za dobro usposobljenost so nujna izobraževanja in usposabljanja. (Foto: Fb PGD Oplotnica)

Pomagajo v naravnih in prometni nesrečah
Nekdaj so bili gasilci aktivni predvsem pri gašenju požarov, danes pa ljudem priskočijo na pomoč tudi v številnih drugih nesrečah. Požarov je danes na srečo manj, imajo pa zato gasilci več dela v tehničnih intervencijah, kot so reševanje v prometnih nesrečah, oživljanje ponesrečencev in pomoč reševalcem. Delo gasilca tako zahteva dobro usposobljenost in ustrezno opremo, kar pa je povezano z zagotavljanjem ustreznih finančnih virov, pravi Slavko Pitrof.

Leta 2020 so v Prostovoljnem gasilskem društvu Oplotnica nabavili novo gasilko vozilo s cisterno AC 35/60 za 6 tisoč litrov vode, kar se jim je obrestovalo že v lanskem letu, ko so imeli veliko prevozov pitne vode. V načrtu pa imajo nakup še enega hitro-tehničnega reševalnega vozila, ki bo namenjeno za reševanje v prometnih nesrečah in za oživljanje občank in občanov. Za vozilo skupaj z opremo bodo morali zagotoviti približno sto tisoč evrov, hkrati pa urejajo tudi dokumentacijo za dozidavo nove garaže.


Gasilci priskočijo na pomoč tudi ob naravnih nesrečah, v lanskem poletnem sušnem obdobju so z gasilsko cisterno dovažali vodo v vodohram Oplotnica. (Foto: fb PGD Oplotnica)