junij 30, 2022

Kam bo šel denar od Eurojackpota?

V Rogaški Slatini bodo zbirali mnenja in predloge občanov o tem, kako porabiti več kot milijon evrov, ki so se v občinsko blagajno stekli po v Rogaški vplačanem dobitku Eurojackpota.

Poročali smo, da je Občina Rogaška Slatina februarja na račun prejela 1,6 milijona evrov, v Rogaški je bil namreč vplačan 11-milijonski dobitek Eurojackpota. Predlogov, kaj z denarjem, je bilo v tem času slišati veliko. Zdaj se je občinska uprava odločila, da bo 250 tisočakov namenila urejanju cest, nakupu avtomobila za projekt Prostofer in kulturnim vsebinam. Ostale projekte, ki jih bo plačala iz prejetega davka, pa bo s pomočjo ankete poiskala skupaj z občani. Župan Branko Kidrič:

Na včerajšnji seji občinskega sveta se je pod točko, kjer so občinski svetniki odločali, razvila dolga razprava. Občinska uprava je predlagala, da bi občani na vprašalniku izbirali med tem, ali naj ta denar namenijo za gradnjo letnega bazena v Rogaški Slatini, gradnjo prizidka vrtcu Potoček v kraju ali za komunalno opremo gospodarske cone Ratanska vas v Rogaški, pod četrto točko pa bi lahko zapisali svoj predlog. Nekateri občinski svetniki so imeli še nekaj svojih predlogov, denimo nakup vrelca zdravilne vode, ki je trenutno v zasebni lasti, ali nakup preostanka starega mizarstva. Kot je znano, je občina del območja kupila, tam gradi razgledni stolp Kristal in parkirišče. Več občinskih svetnikov je izrazilo dvom, da bodo na tak način občani res lahko povedali, katerim projektom želijo sami nameniti denar. Kidrič pri tem dodaja, da je občinski svet včeraj zato odločil, da projekti bazena, prizidka vrtcu in komunalne opreme gospodarske cene ostanejo v anketi, ob tem pa še ...

Pri tem poudarja, da bo dokončno odločitev o tem, kako bodo porabili 1,4 milijona evrov, sprejemal občinski svet v naslednjem mandatu, saj morajo strokovne službe po opravljeni anketi preveriti še, kateri projekti so izvedljivi. Občani bodo anketne vprašalnike lahko izpolnili na spletu ali v vložišču občine, do 15. septembra. (TMG)