Nova priložnost za podjetniško usposabljanje mladih

29.12.2016

Mladi bodo na Celjskem podjetniško znanje iskali v prostorih Inkubatorja savinjske regije.

Januarja se bo v Celju začel program usposabljanja mladih za podjetništvo, nevladništvo in aktivno iskanje zaposlitve. Poleg celjske regije ga bodo izvajali še v šestih slovenskih statističnih regijah. Model M Slovenija je v osnovi namenjen brezposelnim mladim, starim med 24 in 29 let. 

Model M temelji na dobrih izkušnjah iz preteklosti
Projekt Model M Slovenija, katerega nosilec je Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (IRDO), sofinancirata Evropski socialni sklad in Urad za mladino na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport RS. Njegov namen je v sodelovanju z regionalnimi partnerji in Zavodom za zaposlovanje RS v sedmih statističnih regijah za večjo zaposljivost in zaposlenost usposobiti vsaj 140 in pomagati zaposliti vsaj 32 mladih. Poleg Celja bodo projekt izvedli še v Ljubljani, Novem mestu, Murski Soboti, Kranju, Kopru in Velenju. V posamezni regiji bo pri projektu sodelovalo od 20 do 40 mladih. Pilotni projekt so pred tremi leti izvedli v Podravju, kjer so bile izkušnje zelo dobre. „Sodelovalo je 91 mladih, v povprečju pa se je zaposlilo od 50 do 70 odstotkov vseh udeležencev, stike z njimi ohranjamo še danes,“ je povedala direktorica IRDO in vodja projekta Anita Hrast.

Priložnost za kakovostno zaposlitev
Projekt se bo prihodnji mesec začel v Celju, kjer sta partnerja Inkubator savinjske regije in Območna enota Zavoda za zaposlovanje Celje. Ker je mladih brezposlenih v ciljni skupini (med 24 in 29 let) na celjskem zavodu prijavljenih več kot 3.000, bo zavod pripravil nabor tistih, ki bodo za projekt izkazali interes. Nosilec projekta bo nato zožal izbor in oblikoval skupnost mladih, kjer se bodo povezovali s podjetniki, nevladnimi organizacijami in regijskimi podpornimi ustanovami ter razvijali lastne karierne in poslovne načrte. „Brezposelnost mladih na Celjskem se zmanjšuje. A dejstvo je, da so pogosto te zaposlitve neustrezne njihovi izobrazbi ali le začasne. Zato je projekt Model M zelo dobrodošel, saj daje upanje, da bodo mladi preko tovrstnega usposabljanja vendarle prišli do kakovostne zaposlitve,“ je prepričana Alenka Rumbak, direktorica celjskega zavoda za zaposlovanje. Da si prijavljen na zavodu, ni pogoj za udeležbo pri projektu. „Informativni dan bo 5. januarja na celjskem zavodu za zaposlovanje. Vabimo vse, ki jih projekt zanima, tudi tiste, ki niso prijavljeni v evidenci brezposelnih, da pridejo in izvejo več. Lahko pa tudi pišejo na elektronski naslov Inštituta za razvoj družbene odgovornosti, kjer jim bomo z veseljem pomagali,“ je povedala Hrastova.

Šest tednov usposabljanja
Usposabljanje mladih v projektu bo trajalo šest tednov. Prostore in mentorje bo kot partner v projektu v celjski regiji nudil Inkubator savinjske regije. Sodelujoči bodo poslušali predavanja nacionalnih predavateljev in strokovnjakov, lokalnih podjetnikov, nevladnikov in tistih, ki so v pilotnem projektu pred tremi leti že sodelovali. „Iz prve roke bodo izvedeli, kako je začeti podjetniško pot, kakšne so ovire, kako jih premostiti in kako se iz napak bolj izkušenih kaj naučiti,“ je povedala udeleženka pilotnega projekta in podjetnica Monika Rajšp. Poleg osnovnih podjetniških znanj bodo mladi delali tudi na svoji samostojnosti in samozavesti, pravi Anita Hrast in dodaja: „Problem pri mladih, ki so brez zaposlitve, je, da postanejo depresivni, verjamejo, da nič ne morejo in ne prevzamejo odgovornosti zase. Mi jim želimo skozi ta projekt pokazati, da zmorejo in da si lahko upajo.“ O projektu lahko Aniti Hrast prisluhnete tudi v spodnjem posnetku. Prisluhnite pa tudi izkušnjam mlade podjetnice Monike Rajšp, ki je sodelovala pri pilotnem projektu. (NS)

IZKUŠNJE MLADE PODJETNICE MONIKE RAJŠP

ANITA HRAST O PROJEKTU ZA VEČJO ZAPOSLJIVOST MLADIH
Štajerski val v sliki