marec 25, 2021

Anja Mager: Kmetijstvo nudi tisoč in en izziv in priložnost

ANJA MAGER je predsednica Zveze slovenske podeželske mladine (ZSPM), v katero je preko 38 društev podeželske mladine iz vseh koncev in krajev Slovenije včlanjenih okrog 3000 mladih kmetov. Ko je Anja Mager lani nastopila novo funkcijo, si je med drugim zastavila cilj povezati podeželje z mestom, predstaviti pomen slovenske hrane in povečati vlogo žensk na podeželju. Kajti, kot pravi Anja, ženske na podeželju ne podpirajo le treh hišnih vogalov, ampak tudi tri vogale hleva.

»Vloga kmečkih žensk je ključnega pomena. Veliko žensk se zanima za udejstvovanje v kmetijskem sektorju,a se prepogosto soočajo z ovirami in predsodki, tudi v glavah ljudi. V očeh družbe je kmečka ženska prevečkrat le kot žena kmeta in ni v enakovrednem položaju, da bi lahko bila gospodarica na kmetiji. 28 % vseh kmetij po Evropi upravljajo ženske. V Sloveniji smo z 20 % žensk, ki upravljajo kmetije, pod povprečjem. Počasi se stvari premikajo.«

Anja prihaja s Koroške, s srednje velike visokogorske kmetije na Tolstem Vrhu pri Ravnah. Življenje na kmetiji in okolje, iz katerega prihaja, ji je dalo vrednote, ki jih zagovarja. Zna cenitii delo kmetov povsod po Sloveniji. V kmetijstvo se je zaljubila v času, ko se je aktivno začela udejstvovati v Zvezi slovenske podeželske mladine. Takrat je spoznala številne somisleče mlade ljudi in spoznala je, da bo kmetijstvo sooblikovalo njeno prihodnost. Anja se močno zaveda, kako je pomembno, da spoštujemo slovensko pridelano hrano. »Tako varne in kakovostne hrane, kot jo pridela slovenski kmet, ni nikjer v Evropi in tega se slovenski potrošniki premalo zavedamo.«

Zakaj je slovenska hrana boljša od katerekoli uvožene, kakšna je vloga ženske na podeželju in zakaj je kmetijstvo prevzelo mlado Anjo Mager, ned drugim slišite v radijskem srečanju. Z njo se je pogovarjala Barbara Gradič Oset.