Po pomoč k varuhinji človekovih pravic

04.08.2016

Varuhinja je s sodelavcema tokrat uradovala v Celju.

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer uraduje tudi izven Ljubljane. Enkrat mesečno posluje na terenu, v različnih krajih. Včeraj je obiskala Celje. Seznanila se je s 26 primeri, kjer prizadeti menijo, da so jim kršene človekove pravice.

Vsak primer zgodba zase
Varuhinja o podrobnostih posameznih primerov, ki so jih predstavili ljudje, seveda ne sme govoriti, je pa na novinarski konferenci po koncu delovnega dne strnila slišano in videno. »Osebnih stisk in zgodb s tožbami zaradi zemlje na sodišču je bilo kar veliko. Nekateri so tarnali nad delom centra za socialno delo, pripovedovali so o tem, da si mnogi zatiskajo oči pred nasiljem. Da je torej pot do iskanje pravice zelo težka,« je povedala in dodala, da so se številni primeri navezovali tudi na dolgotrajne sodne postopke in delo odvetnikov. Nekateri so podali kritike zoper delo stečajnih upraviteljev in zastopnikov pacientovih pravic. Soočena pa je bila tudi s problematiko brezposelnosti ljudi.

Najprej podrobna preučitev, nato ukrepanje
Na individualni posvet z varuhinjo in njenimi sodelavci se je prijavilo 26 ljudi iz Celja in okolice. Po pomoč varuhinje se je obrnila tudi civilna iniciativa s Polzele, Šmartnega ob Paki in Braslovč. Z obsežno dokumentacijo so ji člani predstavili, zakaj trdijo, da je predvidena trasa tretje razvojne osi, kot jo zagovarja zdajšnja vlada, neprimerna. Kot so znova poudarili, posega v okolje in bo prizadela številne lastnike nepremičnin ter kmete. Varuhinja je obljubila, da bo vse predstavljene primere preučila in ukrepala v skladu s svojimi pristojnostmi. (PŽ)
Štajerski val v sliki