Požežnik: V Celju nepravilnosti ni

23.02.2016

Direktor in poveljnik PGE Celje Janko Požežnik (levo) je še enkrat zavrnil očitane nepravilnosti. Stališče sindikata celjskih poklicnih gasilcev je podal njegov predsednik Vasja Krenker (desno).

Direktor Poklicne gasilske enote Celje Janko Požežnik je na novinarski konferenci še enkrat zanikal očitke Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije. Ta nekaj direktorjem poklicnih gasilskih enot, tudi njemu, očita neupravičeno izplačevanje nekaterih dodatkov, med drugim za stalno pripravljenost.

Vse v skladu z zakoni
Janko Požežnik se je na novinarski konferenci osredotočil na dva temeljna očitka sindikata. Da je neupravičeno prejemal dodatek za stalno pripravljenost in dodatek za dobo s povečanjem, bolj znan kot benefikacijo. Predstavil je dokumente z zakonsko podlago, po kateri je upravičen do obeh. Ne opravlja namreč zgolj funkcije direktorja, ampak tudi poveljnika enote, kar je zapisano v statutu Poklicne gasilske enote Celje. »Da bi bilo vse v skladu z zakonom in predpisi, je leta 2014 župan Mestne občine Celje Bojan Šrot pristojnega ministra za obrambo, takrat je bil to Roman Jaklič, zaprosil za soglasje, da poveljniku Poklicne gasilske enote Celje dovoli delo preko rednega delovnega časa, delo v dežurstvu in stalni pripravljenosti v izjemnih primerih. Minister je soglasje dal,« je povedal Požežnik. Prejemanja dodatka za stalno pripravljenost ne zanika, zavrača pa torej očitek, da je bil izplačan neupravičeno. Poudarja, da ga ne prejema za vsak dan v mesecu, saj je del svojih obveznosti prenesel na vodjo izmene. To pomeni, da vsak od njiju prejema del dodatka za stalno pripravljenost in ne oba celotnega. Po Požežnikovih besedah mesečno prejme od 150 do 350 evrov neto dodatka za stalno pripravljenost. Odvisno od razporeda dela in intervencij.

Celjski poklicni gasilci imajo svoj sindikat
Kot je že večkrat izpostavil Požežnik, očitke Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije razume kot napad na nekatere direktorje poklicnih gasilskih enot v Sloveniji. Celjski poklicni gasilci niso člani omenjenega sindikata, ampak imajo svojega. »Iz sindikata smo izstopili že pred mojim mandatom, ker se nismo strinjali s tem, koliko denarja gre v Ljubljano in koliko ga ostane v naši enoti. Prav tako se nismo strinjali z izplačili, ki so si jih takrat izplačevali ti sekretarji,« je povedal Vasja Krenker, predsednik Sindikata poklicnih gasilcev Celje. Dodal je, da so gasilci zadovoljni z delovanjem enote in svojim poveljnikom ter da morebitne težave, ki nastanejo, rešujejo sproti in v sodelovanju z vodstvom. Pristojnih služb, na katere je Sindikat poklicnega gasilstva Slovenije podal prijavo o nepravilnostih, v Celju še ni bilo. Jih pa, kot pravi Požežnik, neobremenjeni pričakujejo. (NS)
Štajerski val v sliki