november 18, 2020

Korona prinesla spremembe tudi Ljudski univerzi Slovenska Bistrica

Epidemiji koronavirusa so se morale prilagoditi tudi izobraževalne ustanove. Na Ljudski univerzi Slovenska Bistrica izobraževanje v srednješolskih programih za pridobitev izobrazbe in osnovne šole za odrasle poteka na daljavo. Ostale izobraževalne aktivnosti in dejavnosti pa so po navodilih pristojnega ministrstva ustavljene.

Usposobljeni na izobraževanje na daljavo
Na Ljudski univerzi Slovenska Bistrica so v drugem valu koronavirusa pričakali epidemijo bolje pripravljeni. Po besedah direktorice Brigite Kruder so na epidemijo pripravili tudi njihove udeležence izobraževanja, upoštevali pa znanje in izkušnje, ki so jih pridobili spomladi. "Na izvajanje programov na daljavo smo se pripravili tako, da smo udeležence izobraževanja usposobili za delo na daljavo, prav tako učitelje in strokovne delavce. Vzpostavljen imamo sistem spremljanja udeležencev in tehnično pomoč v primeru težav. Tako nadaljujemo z delom po urniku v srednješolskih programih za pridobitev izobrazbe in osnovni šoli za odrasle. Tem udeležencem smo tudi zagotovili prenosne računalnike," pravi Brigita Kruder in dodaja: "Seveda pa se moramo zavedati, da so naši udeleženci izobraževanja odrasli, ki imajo praviloma službe in druge obveznosti in nekateri v času epidemije opravljajo delo, ki jim onemogoča redno učenje in opravljanje izpitov. Tudi zanje bomo poskrbeli tako, da ne bodo izgubili šolskega leta." 

 
Strokovne delavke so včeraj udeležile Letnega posveta v izobraževanju odraslih na daljavo. (Foto: fb LU Slovenska Bistrica)

Svetujejo, pomagajo pri samostojnem učenju
Drugi izobraževani programi in tečaji na Ljudski univerzi Slovenska Bistrica pa so po navodilih ministrstva za izobraževanje, znanost in šport začasno ustavljeni. Po navedbah Kruderjeve na daljavo izvajajo svetovalno dejavnost, pomagajo pri samostojnem učenju in gradijo ter ohranjajo odnose s sledilci na socialnih omrežjih. Prav tako zbirajo prijave za vpis v študijski krožek, kjer se bodo udeleženci učili uporabljati elektronske storitve, ki so postale nuja za dostop do  številnih storitev. Zaposleni na Ljudski univerzi Slovenska Bistrica po navedbah direkorice v času epidemije delajo na sedežu zavoda in od doma. Trudijo se ostajati dostopni uporabnikom in hkrati čim bolj prispevati k spoštovanju ukrepov za preprečevanje okužb. (SP)