RAVNATELJ BOGOMIR MARČINKOVIČ PONOSEN NA CELOTNO ŠOLO, UČENCE IN SODELAVCE

01.11.2016

Ravnatelj OŠ Bistrica ob Sotli Bogomir Marčinkovič je ponosen na svojo šolo, celotno ekipo, učence in njihove starše. Na fotografiji z gostiteljico srečanja Mimico Kidrič.

Ravnatelj OŠ Bistrica ob Sotli Bogomir Marčinkovič je ponosen na celoten kolektiv, učence in njihove starše, s katerimi na šoli izjemno dobro sodelujejo. Tudi zato, ker je ta šola letos prejela najvišje državno priznanje za dosežke na področju osnovnega šolstva. 

Ob prejemu priznanja ga je Mimica Kidrič povabila v radijsko srečanje, v katerem je Marčinkovič med drugim poudaril pomen ekipnega dela in sodelovanja vseh: "Osnovna šola Bistrica ob Sotli je majhna podeželska šola, v kateri smo vsi tesno povezani; učitelji, učenci in starši. Šola, na kateri vlada ena zdrava kmečka pamet v najboljšem pomenu te besede. Otroke skušamo skupaj vzgajati za življenje." Da je temu res tako, pričajo številni uspešni projekti, med njimi nekateri tudi mednarodni, ki jih na šoli izvajajo že več let. Bogomir Marčinkovič pa je še posebej ponosen, da je šola vpeta v vse pore življenja v kraju, občini in tudi širše. Tako se otroci že v šolskih klopeh dobro zavedo pomena svojega izvora, korenin in kraja, iz katerega izhajajo, kar je neprecenljiva popotnica za življenje. Pogovoru z ravnateljem Bogomirjem Marčinkovičem lahko prisluhnete v spodnjem posnetku.
Štajerski val v sliki