avgust 25, 2015

Za razvoj območja med Pohorjem in Bohorjem

Pod okriljem Lokalne akcijske skupine (LAS) Od Pohorja do Bohorja so v sedmih letih ob podpori Evropske unije izvedli 71 projektov. Glavni cilj skupine je ustvarjanje pogojev za celovit razvoj podeželja. V teh mesecih se skupina pripravlja na novo finančno obdobje.

Sedem občin, številni partnerji
LAS Od Pohorja do Bohorja deluje na območju občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje in Zreče. Združuje občine, javne zavode, podjetja, kmetije, društva in posameznike, ki si z najrazličnejšimi projekti prizadevajo za razvoj podeželja, ustvarjanje novih delovnih mest in izboljšanje turistične prepoznavnosti. 71 projektov, ki so jih že izvedli pod okriljem LAS, je po besedah direktorice Razvojne agencije Kozjansko - upravljavke skupine - Andreje Smolej skupaj vrednih dobra dva milijona evrov. Skoraj polovico denarja zanje je prispeval Evropski sklad za razvoj podeželja, v sklopu programa Leader.

Najrazličnejše vsebine
Projekti so najrazličnejših vsebin. Uredili so na primer Grajsko učno pot Žusem, Tematsko učno pot Oplotniški vintgar in Vinogradnikovo učno klet v Šentjurju, razvili so blagovno znamko Okusi Rogle, izdali turistični vodnik po Dobrni, vzpostavili Kneippove parke, zaživeli sta tržnici v Vitanju in Slovenskih Konjicah, postavili so tudi tako imenovani foto lov v Dobju … „Gre za mahjne, a za posamezne lokalne skupnosti še kako pomembne projekte,“ pravi Smolejeva. Ob tem dodaja, da jih bodo skušali pod streho čim več spraviti tudi v prihodnjih letih. A za evropsko finančno perspektivo do leta 2020 morajo najprej znova formalno ustanoviti LAS Od Pohorja do Bohorja, kar bodo storili s podpisom pogodbe v četrtek na srečanju v Oplotnici. Podrobneje o že postorjenem in o tem, kaj se obeta v prihodnje, pa v pogovoru Anje Deučman z Andrejo Smolej. (AD)

Datoteke

Andreja Smolej o LAS Od Pohorja do Bohorja