V Celjskem mladinskem centru gora nepravilnosti

25.05.2016

Izguba, neresnični finančni izkazi, nezakonito najemanje posojil ... Direktorica MCC Glorjana Veber vztraja, da ne bo odstopila.

Revizija poslovanja Celjskega mladinskega centra je pokazala številne nepravilnosti, med drugim nezakonito najemanje posojil in netransparentno blagajniško poslovanje. Celjski mestni svet je na torkovi seji sprejel odločitev, da predlaga začetek postopka razrešite direktorice Glorjane Veber. Sama vztraja, da ne bo odstopila.

Svetniki razočarani
Poročilo notranje revizije poslovanja v Celjskem mladinskem centru, ki ga je zaradi suma o nepravilnostih predlagal svet zavoda, je pokazalo številne nepravilnosti. Od nepravilnega in neresničnega prikazovanja prihodkov in odhodkov, najemanja posojil mimo zakonskih določil, konflikte interesov pri poslovanju, nepravilnosti pri inventurah ter nedelujočih in neustreznih sistemov notranjih kontrol do netransparentnega blagajniškega poslovanja. Točko dnevnega reda, kjer je direktorica maldinskega centra Glorjana Veber predstavljala lanskoletno poročilo in zatrjevala, da so stvari v mnogo boljšem stanju, kot dejansko so, je pospremila precej burna razprava svetnikov. Gregor Gregorin iz svetniške skupine SMC je dejal, da so izredno razočarani nad vsem, kar se dogaja v mladinskem centru: »Gre za eklatantne in hude kršitve vsakega normalnega, etičnega in strokovnega poslovodenja. Sprašujem se, kaj v tem zavodu sploh še deluje pravilno.«  Še bolj strogo je nastopil njegov svetniški kolega Vinko Skale, ki je predlagal, da bi ugotavljali kazensko in odškodninsko odgovornost direktorice Vebrove. Razočaran je bil tudi Janko Požežnik iz svetniške skupine SDS, ki je dejal: »Če ne bi prebral revizijskega poročila in bi prisluhnil le poročilu direktorice, bi bil malce zmeden. Kajti glede na njeno poročilo so stvari v mladinskem centru v zadnjih letih, v zadnjem času celo napredovale. Revizijsko poročilo in bilance pa kažejo nekaj povsem drugega.«

Je kriv tudi računovodski servis?
Glorjana Veber je v svojem pojasnilu dejala, da se zaveda, da mora direktor odgovarjati za delo v svojem zavodu in se ob tem spraševala o korektnosti dela računovodskega servisa, ki je za mladinski center opravljal računovodske storitve. Pravi, da krivde v celoti ne vali na druge, da pa je treba upoštevati tudi druge vidike. Predsednik Sveta zavoda celjskega mladinskega centra Damir Ivančič je na torkovi seji podal predlog za njeno razrešitev: »Svet zavoda je že dlje časa opozarjal na nepravilno poslovanje mladinskega centra in mislim, da objektivni podatki in ugotovitve povedo dovolj v konceptu tega, kar je res in kaj ne. V kolikor direktorica misli, da so njene ugotovitve pravilne, bo to lahko seveda tudi ustrezno dokazovala.« Glorjana Veber vztraja, da ne bo odstopila in da bo svoje delo nadaljevala kot doslej. Celjski mestni svet je sicer soglasno, z 29 glasovi za in enim vzdržanim, sprejel sklep, da začne postopek njene razrešitve z mesta direktorice Celjskega mladinskega centra. Žogica je sedaj v rokah Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki bo ugotavljala, ali so podani razlogi dovolj utemeljeni, da jo kot organ ustanovitelja, to je Mestne občine Celje, razreši. V spodnjih posnetkih prisluhnite Glorjani Veber o tem, zakaj meni, da je za nastalo stanje odgovoren tudi računovodski servis. Prisluhnite tudi predsedniku Sveta zavoda mladinskega centra Celje Damirju Ivančiču o tem, zakaj je predlagal razrešitev direktorice. (NS)

GLORJANA VEBER O RAČUNOVODSTVU

DAMIR IVANČIČ O PREDLOGU ZA RAZREŠITEV
Štajerski val v sliki