S karbidom in možnarjem previdno!

19.04.2019

Velikonočno pokanje je del tradicije. Če se ga lotevate, naj bo opravljeno varno in pod nadzorom. (Foto: ReMN)

Velikonočne praznike že po tradiciji spremlja tudi streljanje s karbidom in možnarji, zato policija znova poziva k previdnosti. Poškodbe niso redke. Zakonodaja tovrstno početje sicer ne prepoveduje, a dovoljuje ga le ob upoštevanju varnostnih ukrepov, to početje ne sme ogrožati javni red in mir ter življenje ljudi in živali.

Možnaristi morajo imeti certifikat
V preteklih letih je pri streljanju s karbidom in možnarji prišlo tudi do hudih telesnih poškodb, v krajih na širšem Celjskem po podatkih Policijske uprave Celje sicer že nekaj let ne, a kljub temu opozoril k previdnosti ne gre preslišati. Policisti posebej opozarjajo na uporabo možnarjev. Možnaristi morajo imeti certifikat ali potrdilo o usposobljenosti za streljanje z možnarji. Pri pokanju z možnarji in acetilenom morajo organizatorji poskrbeti za varnostne ukrepe. Med 22. in 6. uro mora biti zagotovljen nočni mir. Globa za nespoštovanje določil se giblje 83 do 208 evrov.

Kurišče naj bo nadzorovano
Streljanje s karbidom ali možnarjem pogost spremlja odprt ogenj. Na Policijski upravi Celje so spomnili, da mora biti kurišče obdano z negorljivim materialom ter od gozda oddaljeno vsaj 50 metrov. Razdalja do pomembnih prometnih poti, večjih naselij in objektov, kjer se izdelujejo, predelujejo ali skladiščijo vnetljive ali nevarne snovi pa naj bo vsaj 100 metrov. In še to. Kurišče je treba nadzorovati ves čas kurjenja in po potrebi zavarovati. Po končanem kurjenju je treba pogasiti žerjavico ter pokriti kurišče z negorljivim materialom. (BF)
Štajerski val v sliki