Streha nad otroško knjižnico v Celju urejena, a brez igral

07.07.2018

Tako izgleda na novo urejena streha nad otroškim oddelkom Osrednje knjižnice Celje. (Foto: MOC)

Celjska občina je končala ureditev strehe nad otroškim oddelkom Osrednje knjižnice Celje. Sanacija je bila potrebna zaradi zatekanja vode v objekt. Težava je sedaj odpravljena, še vedno pa ostaja vprašanje, kaj bo z igrali, katerih odstranitev je povzročila nemalo negodovanja med Celjani.

Namesto umetne trave, gumirana podlaga
Izvajalec del, ki ga je izbrala celjska občina, je moral v sklopu sanacije le nekaj let stare strehe, zaradi zatekanja vode namestiti širše kanalete, položiti novo hidroizolacijo in toplotno izolacijo, naklonski in drenažni beton ter končni kamniti tlak. Na delu površine, kjer je bila prej umetna trava, je sedaj vgrajena gumirana igralna in varovalna podlaga za otroška igrišča. Streho nad otroškim oddelkom krasijo tudi nova zasaditev in kamnite klopi. Celotna naložba je stala približno 171.000 evrov. Glede ponovne postavitve igral, ki so jih pred časom umaknili s strehe nad otroškim oddelkom knjižnice, na celjski občini pravijo, da se o tem še dogovarjajo s celjsko enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Spomnimo, da se zavod ni strinjal z izgledom omenjenih igral, ker naj bi imela negativen vizualni vpliv na varovano nabrežje. Po oceni zavoda bi morala biti v omejenih gabaritih in primernih, naravnih materialih in barvah. (NS)
Štajerski val v sliki