november 24, 2016

Skupaj za zmanjšanje odpadne embalaže

Evropski teden zmanjševanja odpadkov je. Komunalna podjetja so v središčih mest in krajev prikazala, koliko embalaže letno proizvede vsak izmed nas. Prikaz je pripravil tudi celjski Simbio, tako je opozoril na problematiko odpadne embalaže in ljudi spodbujal k odgovornejši, trajnostno naravnani potrošnji.

Številke zaskrbljujoče, nujni ukrepi
Odpadna embalaža je velika težava današnje, potrošniško naravnane družbe. Na eni strani je za to kriv način proizvodnje, ker se za pakiranje izdelkov velikokrat uporabi več materialov, kot je potrebno, po drugi strani pa veliko odpadne embalaže ljudje vsak dan ustvarimo sami. Samo v Evropi naj bi letno proizvedli 157 kilogramov odpadne embalaže na prebivalca. Prikaze odpadne embalaže so, da bi opozorili na problematiko, v teh dneh pripravili v dvanajstih mestih in krajih po vsej Sloveniji, med drugim tudi v Celju. Direktor Simbia Marko Zidanšek je ob tem izpostavil, da je na območju 12 občin, kjer izvajajo gospodarsko javno službo, embalaže na prebivalca med 50 in 60 kilogrami: „To se morda sliši malo, a je treba vedeti, da 50 kilogramov tehta kar 900 plastenk. Prehod na povsem nov življenjski slog se nikoli ne zgodi z danes na jutri, a z nekaj vztrajnosti, truda in iznajdljivosti lahko korenito zmanjšamo količino odpadkov, ki jih proizvedemo v svojem domu.“ Tudi prikaz, kot so ga pripravili v Celju, pripomore k boljši ozaveščenosti ljudi. Ljudje so ob ogledu od strokovnajkov dobili tudi praktične napotke, kako lahko sami zmanjšajo količine odpadne embalaže. (NS)

Galerija slik