V Celju nov prostor za druženje generacij

15.03.2017

Prostore na Gosposki ulici 3 je za večgeneracijski center zagotovila celjska občina. ( Foto: Radio Štajerski val)

V starem celjskem mestnem jedru je zaživel nov večgeneracijski center. Služil bo kot osrednji prostor za druženje v lokalnem okolju, namenjen bo širjenju socialne mreže, nudenju pomoči različnim družinam, posameznikom, predvsem pa socialnemu vključevanju  starejših in drugih ranljivih skupin.

Ne le lokalno, tudi regionalno
Javni Zavod Socio je skupaj s partnerji, Mladinskim centrom Dravinjske doline, Razvojno agencijo Kozjansko in Ljudsko univerzo Rogaška Slatina, uspešno kandidiral na razpisu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropskega socialnega sklada in tako pridobil denar za opravljanje aktivnosti večgeneracijskega centra do leta 2021. Vrednost projekta je 875.000 evrov, od tega 575 tisočakov prispeva pristojno ministrstvo. Večgeneracijski center ne bo deloval le lokalno, pač pa tudi regionalno, saj bodo aktivnosti  tudi pri partnerjih projekta in na terenu. Poleg Mestne občine Celje, ki je zagotovila nove prostore, so ga podprle tudi občine Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Dobje, Kozje, Bistrica ob Sotli, Rogatec, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice in Zreče. To ni edini tovrstni večgeneracijski center, ki je uspel na razpisu, letos jih bo po Sloveniji  vrata skupaj odprlo 15.

Prostor za vse, brez izjeme
Nov večgeneracijski center, ki ga je slovesno pomagala odpreti ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anja Kopač Mrak, bo nudil pomoč in podporo posameznikom in družinam, ki so se znašli v različnih težavah in krizah. V oporo bo socialno izključenim, ljudem, ki imajo težave pri navezovanju in vzdrževanju stikov z drugimi ljudmi, posameznikom, ki so stigmatizirani in diskriminirani. V medgeneracijskem centru so zaposleni trije, psihologinja, delovna terapevtka in strokovna vodja. Za polovični delovni čas so uspeli pridobiti tudi zaposlenega preko javnih del. Spodbujali bodo socialno vključevanje uporabnikov, poudarek njihovega dela bo tudi na vseživljenjskem učenju, krepitvi samozavesti uporabnikov, izboljšanju dostopa do virov in informacij ter povezovanju in sodelovanju javnih, nevladnih organizacij in socialnih podjetij in posameznikov. Program dejavnosti in podrobnosti o delovanju novega večgeneracijskega centra najdete TUKAJ. V spodnjih posnetkih pa o novi pridobitvi prisluhnite Suzi Kvas, direktorici Zavoda Socio, ter predstavnicam partnerjev projektu, Alenki Testaniere iz Razvojne agencije Kozjansko, Lidiji Sovinc iz Ljudske univerze Rogaška Slatina ter Nežiki Pavlič Brečko iz Mladinskega centra Dravinjske doline. (NS)

NEŽIKA PAVLIČ BREČKO MC DRAVINJSKE DOLINE

LIDIJA SOVINC LU ROGAŠKA SLATINA

ALENKA TESTANIERE RAZVOJNA AGENCIJA KOZJANSKO

SUZI KVAS O VEČGENERACIJSKEM CENTRU
Štajerski val v sliki