V slatinski občini za naložbe tri milijone evrov

27.11.2015

Obnova parka pri paviljonu Tempel bo ena večjih naložb prihodnjega leta.

Občina Rogaška Slatina je dobila proračun za prihodnje leto. Težak je dobrih devet milijonov evrov, kar je okoli 10 odstotkov manj kot letos. Naložbam so namenjeni okoli trije milijoni evrov.

Prihodnost je v javno-zasebnem partnerstvu
Župan Branko Kidrič pravi, da je razporejanje denarja in oblikovanje proračunov v teh težkih časih precej zahtevna naloga. „Sestaviti proračun v sedanjih okoliščinah je gotovo težje kot takrat, ko so na voljo ali pa se pričakujejo kakšni razpisi za naložbe. Obvezne naloge občin namreč zajedajo v proračun v takšnem obsegu, da je naložbeni del vedno bolj podhranjen,“ razlaga. Dodaja, da bo občina v prihodnje tako iskala še več možnosti za sodelovanje z zasebnimi investitorji. Po principu javno-zasebnega partnerstva so pred kratkim odprli novo parkirno hišo Promenada, kmalu bo zaživela še nova lekarna. Pri projektu so moči združili Občina Rogaška Slatina, Celjske lekarne in slatinsko podjetje Gic gradnje. Za prihodnje leto župan napoveduje sodelovanje s hotelirji. Dva bosta primaknila denar za obnovo Zdraviliškega parka pri paviljonu Tempel.

Kratkoročni in dolgoročni načrti
Ta projekt je le eden od vseh načrtovanih za prihodnje leto. Skupaj so zanje v proračunu rezervirani trije milijoni evrov. Župan Branko Kidrič med večjimi našteva ureditev humanitarnega centra, kjer bi zagotovili prostore za Rdeči križ in Karitas, gradnjo 30 dodatnih parkirišč za slatinsko zdravstveno postajo, gradnjo povezave med Zdraviliškim parkom in Aninim dvorom, primerno tudi za invalide in otroške vozičke. Občina bo precej denarja namenila tudi posodobitvam cestne infrastrukture. Slatinčani so z mislimi že tudi pri nekoliko dolgoročnejših načrtih. „Pripravljamo pet večjih projektov, in sicer pokriti ukop na Zdraviliškem trgu, poslovni center Vrelec, turistično-rekreacijski center Vonarsko jezero, centralno otroško igrišče in obnova poslovilnega objekta v Kostrivnici,“ o naložbah po letu 2016 pravi župan. (AD)
Štajerski val v sliki