Varnejše in lepše Kalobje

11.09.2017

Na Kalobju je bilo v soboto slovesno. (Foto: Štajerski val)

Na Kalobju v občini Šentjur je bilo ta vikend slovesno. Še uradno so odprli novo cesto v kraju in tako končali projekt, vreden skoraj 280 tisoč evrov. Izboljšal bo prometno varnost, z njim je Kalobje dobilo tudi lepšo podobo.

Za urejenost vaških jeder
Šentjurska občina je cesto razširila na pet metrov, ob njej pa zgradila še pločnik. Projekt je obsegal še več ostalih del. „Tudi v tej vasici gre na nek način za ulični sistem, kar pomeni, da je bilo treba urediti vse elemente, ki jih imajo ulice, torej meteorno in fekalno kanalizacijo, javno razsvetljavo, škarpe, nov vodovod, TK kanalizacijo, pod zemljo smo prestavili nizkonapetostni vod,“ je na sobotni prireditvi našteval župan Marko Diaci in dodal, da je Kalobje z naložbo, vredno okoli 280 tisoč evrov, dobilo lepo urejeno vaško jedro. „To je torej še ena od krajevnih skupnosti v naši občini, ki ima zdaj lepo urejeno vaško jedro. Mislim, da lahko rečem, da so zdaj več ali manj vaška jedra vseh krajevnih skupnosti urejena, mogoče nam kje še manjka kakšna malenkost, kar pa bomo v prihodnosti prav tako uredili,“ pravi Diaci. (AD, UK)
Štajerski val v sliki