Z novim letom dražja voda

22.12.2016

OKP je nove cene predlagal predvsem zaradi prevzema v najem novozgrajene infrastrukture, ki povzroča višje stroške poslovanja

Uporabniki javnega podjetja OKP Rogaška Slatina bodo po novem letu plačevali dražjo vodo. Štiričlanska družina bo plačala od dva do dobrih pet evrov več kot doslej. Višje položnice bodo gospodinjstva prvič prejela februarja prihodnje leto.

Položnica bo v povprečju višja za dva evra
Višina položnice se bo pri različnih uporabnikih različno spremenila. Spremembe so namreč povezane z vrsto in količino storitev. Za večino, to je več kot 6 tisoč odjemnih mest, bo povprečno položnica za vodo višja za 2 evra, to velja za tiste družine, ki so priklopljene na javno vodovodno omrežje in porabijo približno 12 m³ vode na mesec. Gospodinjstva v večstanovanjskem objektu, ki so priključena na javni vodovod, javno kanalizacijo in čistilno napravo, in imajo površino strehe po stanovanju 30 m², bodo za povprečno mesečno porabo 12 m³, po novem za vse komunalne storitve plačevala slabe 4 evre več kot doslej. V individualni hiši v centru naselja, ki je priključena na javni vodovod, javno kanalizacijo in čistilno napravo, voda pa je s strehe speljana v javno kanalizacijo, bodo za isto porabo vode po novem plačali 5,19 evra več. Če imajo vodo s strehe speljano v ponikanje, bodo plačevali 3,67 evra več kot doslej. V individualnih hišah na območju, kjer ni javnega vodovoda niti javne kanalizacije, pa se bodo komunalne storitve podražile za 1,25 evra. Nove cene bodo začele veljati takoj po novem letu. Višje položnice pa bodo gospodinjstva prvič prejela februarja prihodnje leto. Zakaj povišanje cen, smo preverili pri direktorju OKP-ja Bojanu Piršu. Prisluhnete mu lahko na spodnji povezavi. (SP)

Pirš o razlogih za povišanje cen
Štajerski val v sliki