Za bolj tekoč promet skozi Slovenske Konjice

14.10.2017

S posodobitvijo semaforizacije v vseh križiščih na regionalni cesti skozi mesto Slovenske Konjice naj bi občina končala v letu ali dveh.

V Slovenskih Konjicah občina prenavlja semaforje. Zaradi vzpostavitve "zelenega vala" bo promet čez mesto bolj tekoč in varen. Posodabljala jih bo postopoma in pri tem tudi na slepe in slabovidne ne bo pozabila. Začela je v križišču pri Kralju.

Pri Hoferju bo krožišče, ne bo več semaforjev
Konjiška občina je za izvajalca del izbrala ljubljansko podjetje Asist, ki je križišču pri gostišču Kralj že posodobilo semaforje. Stari so že skoraj 40 let. "Posodobljeni semaforji so v LED tehnologiji, so energetsko manj potratni, zagotavljajo pa večjo vidljivost. Vzpostavljen bo tudi krmilni sistem delovanja vseh semaforskih naprav v mestu. To pomeni, da bodo čez leto ali dve povezani v sistem takoimenovanega zelenega vala za boljšo pretočnost prometa. Naredili smo prvi korak v tej smeri. V ta namen smo v občinski blagajni zagotovili 19 tisoč evrov," pojasnjuje župan Miran Gorinšek, pri čemer dodaja, da bodo s prenovo v ostalih dveh križiščih, pri Lidlu in pri Marketu, nadaljevali naslednje leto. Semafor pri Hoferju bodo umaknili, saj bo država tam zgradila krožišče. Sistem semaforizacije bodo nadgradili z indukcijskimi zankami v cestišču in mikrovalovnimi detektorji na semaforskih napravah. Cesto bodo poslej laže prečkali tudi slepi in slabovidni, saj bodo dodali tipke za slepe in slabovidne ter tipke za najavo pešcev. (BF)
Štajerski val v sliki