V Celju orjejo ledino izobraževanja o paliativni oskrbi

09.08.2016

Paliativna oskrba je neodtujljiva človekova pravica do zdravstvenega in socialnega varstva. Dostopna mora biti vsem, ki jo potrebujejo in želijo.

Visoka šola za zdravstvo v Celju bo v prihajajočem študijskem letu začela izvajati strokovni magistrski program paliativne oskrbe. Gre za prvi tovrstni izobraževalni program v Sloveniji, trajal bo dve leti.

Potrebe po paliativni oskrbi naraščajo
Program so v Celju začeli razvijati, ker vse daljša življenjska doba s seboj prinaša vse več rakavih obolenj ter raznih kroničnih bolezni, ki zahtevajo strokovno in celovito paliativno oskrbo. Na Visoki šoli za zdravstvo Celje so ga pripravili v sodelovanju z uglednimi domačimi in tujimi strokovnjaki. Nastal je na podlagi razvojno-raziskovalnega dela, smernic državnega programa paliativne oskrbe pri nas in demografskih trendov. V prvi vrsti je namenjen že zaposlenim v zdravstvu, ki se želijo dodatno usposobiti na področju paliativne oskrbe. V študijski program se lahko poleg diplomantov študijskih programov na področju zdravstvene nege vpišejo tudi diplomanti fizioterapije, delovne terapije, socialne gerontologije, pa tudi zdravniki in diplomanti socialnega dela, psihologije in teologije. V prvem študijskem letu je za izredni študij razpisanih 30 vpisnih mest. Podrobneje o novem študijskem programu v spodnjem posnetku prisluhnite Katji Esih z Visoke šole za zdravstvo Celje. (NS)

KATJA ESIH O NOVEM ŠTUDIJSKEM PROGRAMU
Štajerski val v sliki