november 8, 2020

Kako se je spremenilo življenje v času epidemije?

Epidemija novega koronavirusa je naše vsakdanje življenje postavila na glavo. Če so bila še pred enim letom potovanja po svetu, druženja s prijatelji ter gibanja zunaj po deveti uri zvečer del našega vsakdana, vsaj trenutno temu ni tako.

Kako zadovoljni smo bili pred epidemijo?
V letu 2019 smo bili Slovenci, kot kažejo podatki Statističnega urada RS (SURS), kar zadovoljni, tako s svojim življenjem kot z zdravjem. Povprečna ocena lastnega življenja na lestvici od 0 do 10 je znašala 7,5. Podatki kažejo, da zdravstveno stanje oseb pomembno vpliva na stopnjo njihovega splošnega zadovoljstva z življenjem. Tisti prebivalci Slovenije, ki so v 2019 menili, da je njihovo zdravstveno stanje zelo dobro, so zadovoljstvo z življenjem ocenili v povprečju z oceno 8,5.

Šolanje in druženje na daljavo
Tudi šolanja na daljavo smo se že navadili. Več kot 88 tisoč predšolskih otrok, 190 tisoč osnovnošolcev, 73 tisoč srednješolcev in 77 tisoč študentov je pouk spomladi vsakodnevno spremljalo preko računalnikov, zgodba se v tem jesenskem času ponavlja. Osnovni pogoji za šolanje na daljavo so seveda dostop do interneta, digitalne veščine in sama oprema. V letu 2020 je imelo dostop do interneta 90 % slovenskih gospodinjstev. Med 16–24 let starimi prebivalci Slovenije je bilo 62 % takih, ki so digitalne veščine obvladovali zelo dobro, zgolj 1 % 16–24-letnikov pa takih veščin ni imel.

Na splet se ni preselil le pouk, temveč tudi druženja sama. S sorodniki ali prijatelji ob pijači ali na kosilu oz. večerji se je po podatkih SURS-a v 2019 vsaj enkrat na mesec družilo 93 % oseb. Podatki za prvo četrtletje leta 2020 kažejo, da se je delež aktivnih na spletnih družabnih omrežjih v primerjavi z istim četrtletjem leta 2019 povečal z 52 % na 67 %.

Delo od doma prihrani čas
Skoraj eno uro pa je prihranil vsak posameznik, ki je zaradi epidemije delal od doma. Po podatkih iz leta 2017 smo namreč na delovni dan preživeli na poti na delo v povprečju 44 minut, povprečna razdalja v službo je v Sloveniji 32 kilometrov, večinoma pa se jo opravlja z avtomobilom. (JB)