junij 1, 2022

Nekaj covid ukrepov v celjski bolnišnici še ostaja

Vlada je ta teden odpravila še zadnje ukrepe za preprečevanje in obvladovanje okužb s covidom-19. V Splošni bolnišnici Celje pa določena pravila in omejitve kljub temu še vedno veljajo. Katere?

Pravila je oblikovala bolnišnična Služba za obvladovanje in preprečevanje okužb. Sporočajo, da še naprej ostaja epidemiološka triaža pred Urgentnim centrom Celje.

Pacienti s sumom na covid-19 in pacienti s potrjenim covidom morajo še naprej obvezno nositi obrazno zaščitno masko. Za ostale paciente v celjski bolnišnici je uporaba maske pri ambulantnih specialističnih pregledih priporočljiva.

Informacije o zdravstvenem stanju hospitaliziranih pacientov praviloma še naprej posredujejo po telefonu, ukinjajo pa izpolnjevanje epidemiološkega vprašalnika za obiskovalce. Na vseh oddelkih so obiski do nadaljnjega sicer dovoljeni dvakrat tedensko, in sicer ob sredah in nedeljah. Omejeni so na dve zdravi osebi, ki lahko pri pacientu ostaneta do pol ure. Izjema so obiski kritično bolnih, ki so v dogovoru z zdravnikom dovoljeni ves čas, očetje novorojenčkov so lahko na obisku vsak dan 15 minut, vsak dan za največ pol ure pa so dovoljeni tudi obiski otrok, ki so sami hospitalizirani na Otroškem oddelku in ORL oddelku. (AD)