10 delavnic za krepitev duševnega zdravja mladih

09.09.2019

Priročnik so napisale strokovnjakinje Alenka Tacol, Ksenija Lekić, Nuša Konec Juričič, Nataša Sedlar Kobe in Saška Roškar. (Foto: Štajerski val)

Nacionalni inštitut za javno zdravje je pod okriljem programa za duševno zdravje mladostnikov To sem jaz izdal prenovljen priročnik za načrtno preventivno delo z mladostniki. Skozi 10 delavnic mladi razvijajo socialne in čustvene veščine ter samopodobo. Upajo, da bodo delavnice izvajali v prav vseh slovenskih šolah.

V 18 letih 45.000 vprašanj mladih
Projekt To sem jaz je nastal pred 18 leti na takratnem Zavodu za zdravstveno varstvo Celje, danes nad njim bdi NIJZ. Je primer dobre prakse, država ga je tudi uvrstila v Nacionalni program za duševno zdravje 2018–2028. Je tudi prejemnik več mednarodnih priznanj. Glavni steber je anonimna spletna svetovalnica, v kateri mladim na vprašanja in dileme odgovarja 55 strokovnjakov prostovoljcev z različnih področij. Vodja programa Ksenija Lekić pravi:

Mladi sicer v spletni svetovalnici, ki jo najdete TUKAJ, sprašujejo tudi o telesu in telesnem zdravju, spolnosti in spolnem zdravju ter odnosih in duševnem zdravju. V spletni svetovalnici so vzpostavili tudi stalno bazo vprašanj, ki obsega približno 15.000 vprašanj in odgovorov.

Vstopna stran spletne svetovalnice tosemjaz.net

10 delavnic po konceptu 10 korakov do boljše samopodobe
Drugi del programa To sem jaz je preventivno delo v šolah. To jesen bo NIJZ vse šole opremil s prenovljenim priročnikom za načrtno preventivno delo z mladostniki. Učiteljem bo v podporo pri izvedbi 10 delavnic razvoja življenjskih veščin. Prim. Nuša Konec Juričič, vodja službe za nenalezljive bolezni celjske območne enote NIJZ razlaga:

10 delavnic temelji na konceptu 10 korakov do boljše samopodobe, ki jih je oblikovala psihologinja Alenka Tacol in so bila prvič predstavljena na spletišču tosemjaz.net leta 2005. Tacolova med drugim našteva:1. delavnica uči, kako spoštovati in sprejemati sebe. 

Kaj je pokazala raziskava?
Priročnik poleg samih delavnic vključuje tudi bogata teoretična izhodišča, prav tako je v njem evalvacijsko poročilo. Center za psihodiagnostična sredstva je namreč opravil raziskavo. Vanjo je vključil 425 osmošolcev iz 10 šol, polovica mladih je bila vključena v program delavnic, druga polovica ne. Rezultati so po besedah direktorice centra Dušice Boben dokaz, da so delavnice izjemno dobrodošle:

 

Velik pomen programa To sem jaz in novega priročnika poudarjajo tudi na Zavodu za šolstvo. »Ključno je poglavje o vlogi učitelja pri spodbujanju socialnih in čustvenih veščin pri učencih in o pomembnosti njihovega vpliva na oblikovanje zdrave samopodobe, psihične odpornosti in asertivnosti. Navodila za izvedbo delavnic so napisana tako, da učitelje opogumijo za izvedbo, četudi nimajo veliko izkušenj z izvajanjem tovrstnih aktivnosti,« pravi višja svetovalka na zavodu dr. Zora Rutar Ilc.

Program To sem jaz in nov priročnik so predstavili na novinarski konferenci na celjski enoti NIJZ. 

Priročnik v vse šole ...  
To jesen bo NIJZ priročnik brezplačno predal vsem slovenskim šolam, izvedba delavnic pa bo odvisna od izbora posamezne šole. A želja vseh sodelujočih je, da program tudi sistemsko vključijo v vse šole. Ne kot redni predmet, ki ga bodo mladi dojemali kot nekakšno prisilo, pač pa na bolj neformalen, njim prijaznejši način. V dosedanji raziskavi so delavnice na primer izvajali predvsem na razrednih urah. Ustvarjalke priročnika pri tem poudarjajo, da je napisan tako, da je prijazen tudi za učitelje, ne glede na to, katero je njihovo osnovno področje poučevanja. (AD)
Štajerski val v sliki