september 16, 2020

11 let MPI Vrelec Rogaška Slatina

Mrežni podjetniški inkubator Vrelec iz Rogaške Slatine v letošnjem septembru obeležuje 11 let delovanja. Ob praznovanju so organizirali srečanje inkubiranih podjetnikov in poslovnih partnerjev z gospodarskim ministrom Zdravkom Počivalškom, ki je na srečanju izpostavil pomembnost sodelovanja med podjetniki, lokalnim okoljem in državo.


Po besedah direktorice MPI Vrelec Branke Aralica, ki inkubator v Rogaški Slatini vodi vse od ustanovitve, so s svojim delovanjem presegli vsa pričakovanja. 
Še posebej pa so v MPI Vrelec ponosni na uspeh inkubiranih podjetij. »Sedanja in nekdanja inkubirana podjetja skupaj so po podatkih iz letnih poročil leta 2019 skupaj ustvarila 25 milijonov evrov celotnega prihodka in 280 delovnih mest,« s ponosom pove Branka Aralica, ki izpostavi še dve prelomnici: »V letu 2018 smo bili uspešni na razpisu Javne agencije SPIRIT, MGRT, in smo v okviru projekta SIO VRELEC 2018-2019 pridobili sredstva v višini 200 tisoč evrov. Konec leta 2018 pa smo od Občine Rogaška Slatina, naše ustanoviteljice, v upravljanje prevzeli novi objekt PC Vrelec s 1282 m2 površin in tako od takrat ponujamo podjetnikom 2283 m2 poslovnih površin. Konec leta 2019 smo bili ponovno uspešni na razpisu Javne agencije Spirit in pridobili s projektom SIO Vrelec 2020-2022 sredstva v vrednosti skoraj 450 tisoč evrov.«

V dobrem desetletju so v MPI Vrelec na začetku poslovne poti pomagali več kot 100 podjetjem, opravili več kot 6000 ur svetovanj in mentoriranja, organizirali preko 800 dogodkov, med njimi tudi dva mednarodna dogodka za pospeševanje ženskega podjetništva, Izzivi ženskega podjetništva in Odklop na visokih petkah, ter sklenili več kot 200 partnerstev za pospeševanje podjetništva v Sloveniji in tujini.

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je na srečanju s podjetniki izpostavil pomembno vlogo podjetniških inkubatorjev za zagon in razvoj podjetniških idej ter ohranjanje delovnih mest v domačih okoljih. »Izrednega pomena je, da se mladim da priložnost, da razvijajo svoje podjetniške ideje. In zato so podjetniški inkubatorji oziroma podjetniški centri najboljše mesto. Verjamem, da bo tudi po zaslugi podjetniškega centra v Rogaški Slatini, ki ima odlične rezultate, veliko perspektivnih mladih ostalo tukaj in poustvarilo svoje podjetniške ideje v svojem domačem okolju. Počasi vsi skupaj ugotavljamo, da ima življenje na periferiji oziroma na deželi več prednosti kot življenje v velikih mestih. Še posebej tukaj, na periferiji je pomembno, da se ohranjajo delovna mesta in ustvarjajo ugodni pogoji za razvoj podjetništva.«

»Prav je, da odpremo pomembna vprašanja, o katerih bi se morali večkrat pogovarjati: kje želimo biti kot država in družba čez 5, 10, 30 let? Želimo biti država, v kateri bo cenjeno znanje? V kateri uspešnih ljudi ne bomo gledali postrani? V kateri bomo mladim, ki bodo imeli dobre ideje, pomagali, ne pa jim komplicirali življenj s tisoči predpisov tako dolgo, dokler ne bodo izgubili volje?« izpostavlja nekatera ključna vprašanja minister Zdravko Počivalšek.

Velika težava dolgi in zahtevni birokratski postopki
Podjetniki so v pogovoru z ministrom izpostavili izjemno dolge in zapletene birokratske postopke za pridobivanje različnih dovoljenj in ustrezne dokumentacije, ki so nemalokrat razlog, da posamezni podjetniki odstopijo od realizacije svoje ideje. Minister Počivalšek je izrazil razumevanje glede trajanja postopkov in hkrati izpostavil, da je na strani države, da podjetniške ideje maksimalno spodbuja in omogoči, da se v največji možni meri realizirajo v praksi, in zagotovil, da bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da se tukaj stvari premaknejo na bolje.
Počivalšek je poudaril, da je prav tu ključna vloga države.

        

Župan občine Rogaška Slatina mag. Branko Kidrič je ob obletnici izpostavil, da je ideja o podjetniškem inkubatorju, ki so jo pričeli razvijati pred 15 leti, danes več kot uspešna poslovna zgodba, na katero so v občini in širše v Obsotelju in Kozjanskem  upravičeno ponosni. »Prvotni prostori MPI Vrelec v Prvomajski ulici, ki smo jih pričeli oddajati leta 2009, so bili relativno hitro zasedeni. Ker pa je naša osnovna ideja, da bi imeli v vsakem trenutku na voljo poslovne prostore, ki bi jih lahko pod ugodnimi pogoji ponudili potencialnim inkubirancem, smo s pomočjo evropskih sredstev zagotovili dodatne prostore v Poslovnem centru Vrelec, ki smo ga na elitni lokaciji v Rogaški Slatini odprli lani in je trenutno že več kot 50 odstotno zaseden, s čimer smo več kot zadovoljni.«

 

In kar je prav tako pomembno za razvoj podjetništva v nekem lokalnem okolju, v MPI Vrelec so se v dobrem desetletju kalili zelo raznoliki podjetniki, razlaga direktorica Branka Aralica.

Korona kriza tudi priložnost za nove poslovne ideje
In kako so se podjetja spopadla s korona krizo? Inkubirana podjetja so se, po besedah direktorice Branke Aralica, po večini uspešno prilagodila na nove razmere. Nekaj podjetij se je zaradi upada prihodkov v času korone sicer odločilo za izstop iz inkubatorja, so pa v tem času v inkubator vstopili tudi že nekateri novi podjetniki,  sodelovali so tudi s podjetjem, v katerem so poslovno idejo razvili prav v času epidemije.
Kriza je lahko za nekatera podjetja usodna, lahko pa je tudi priložnost, je prepričana Branka Aralica: »Veseli smo, da imamo kljub krizi zasedenih dobro polovico poslovnih površin v PC Vrelec, medtem ko je Inkubator v Prvomajski ulici v celoti zaseden. Prostori so na razpolago po subvencionirani ceni najemnine, ki pa je odvisna od starosti podjetja. Vabimo vse podjetnike, da se obrnejo na nas. Tudi če trenutno ne želijo najeti prostora, nas lahko kontaktirajo tudi za nasvet, posvet. Še posebej smo veseli podjetij, ki pridejo s podjetniško idejo, ki jo potem skupaj razvijemo.«
Vsem, ki stopajo na podjetniško pot, pa Aralica polaga na srce: 

MPI Vrelec Rogaška Slatina ponujajo v najem poslovne prostore pod ugodnimi pogoji ter izvajajo širok nabor svetovalnih storitev, namenjenih pospeševanju podjetništva. Za najem prostorov v MPI Vrelec in Poslovni center Vrelec v Rogaški Slatini, pišite na info@inkubator-rs.si ali pokličite na 03 620 26 00. Izobraževalne aktivnosti, informiranje in svetovanje izvajajo v okviru projekta SIO Vrelec 2020 – 2022.