februar 23, 2020

Za mlade kmete na voljo 14,4 milijona evrov

Država je še zadnjič v programskem obdobju 2014-2020 razpisala nepovraten denar za prevzem kmetije. Med mlade prevzemnike bo razdelila 14,4 milijona evrov. Prijave je treba oddati do 18. marca.

Za prevzemnike, mlajše od 40 let
Kmetijsko ministrstvo objavilo razpis Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete, kjer je na voljo 14,4 milijona evrov za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in za zagon kmetijske dejavnosti. Upravičenci so mladi kmetje, ki so stari od 18 do 40 let, imajo ustrezno poklicno znanje in usposobljenost. Pogoj za izplačilo denarja je izpolnjevanje predpisanih obveznosti in razvojnih ciljev iz poslovnega načrta, ki ga mora mladi kmet priložiti vlogi na javni razpis.

Največ 45 tisoč evrov na upravičenca
Javni razpis je razdeljen na dva sklopa, v prvem znesek podpore znaša 45.000 evrov na upravičenca, v drugem pa 18.600 evrov na upravičenca. Na ministrstvu vloge zainteresiranih mladih kmetovalcev zbirajo od 24. februarja do 18. marca. Podrobnejše pogoje razpisa je v oddaji o kmetijstvu predstavil Jože Podgoršek, državni sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Prisluhnite mu v pogovoru s Snežano Prebil. (SP)