Gubno ogroža plazeča zemljina

21.04.2015

Bodo z obnovo plazu lahko začeli že to poletje?

Zemeljskim plazovom v občini Kozje še ni videti konca. Ob številnih še neurejenih plazovih, se je v začetku leta zelo obsežna zemeljska gmota sprožila še na območju Gubnega pri Lesičnem. Za ureditev bi potrebovali pol milijona evrov.

40 hektarov plazovitih območij

Po besedah Daniela Čoklca iz kozjanske občine se plazovito območje razprostira na okoli 40 hektarih površin, zemljina pa se še vedno nekoliko širi in pogreza. »Plaz poleg kmetijskih površin ogroža tudi 6 stanovanjskih objektov, 10 gospodarskih poslopij, občinsko cesto, vodovod, kanalizacijo, električno in Telekomovo omrežje«, pravi Čoklc. Občina je uredila najnujnejša dela in morda tudi zaradi tega nekoliko upočasnila plazenje zemljine. A za celovito ureditev plazu bo potrebna pomoč države.

Za sanacijo pol milijona evrov?

Odpravljanje posledic plazenja je za občino prevelik finančni zalogaj, saj je projektantska vrednost sanacijskih del ocenjena na 514 tisoč evrov. Kot pravi Čoklc, je občina v teh dneh le dobila ustno in za zdaj še neuradno zagotovilo pristojnega ministrstva, da je njihova prošnja po pomoči odobrena.»Denar za sanacijo plazu naj bi dobili v dveh letih, letos dobrih 230 tisoč evrov, preostalih 200 tisočakov pa v letu 2016. Občina mora ob tem zagotoviti denar za DDV, ki po projektantski vrednosti projekta znaša okoli 90 tisoč evrov, « še pravi Čoklc.

Začetek del morda že poleti

Sanacijo plazu na bi začeli takoj po prejemu sklepa ministrstva o zagotovljenem denarju. Če bo država držala besedo, bi lahko občina po napovedih Čoklca razpis za izbor izvajalca del objavila že maja, prva ureditvena dela pa začela julija ali avgusta. (SP)

 

 
Štajerski val v sliki