Makolčani praznovali

05.12.2017

Letošnji nagrajenci občine Makole: Helena Kolar, Viktor Dvoršak, Franc Žrjav in Boštjan Pušaver iz skupine Gemaj.

V Makolah so proslavili občinski praznik. Župan Franc Majcen je na osrednji slovesnosti najzaslužnejšim občankam in občanom podelil občinska priznanja. Najvišje priznanje, plaketo občine, je prejela Helena Kolar.

Plaketa Heleni Kolar
Na slavnostni seji v makolskem kulturnem domu se je župan Franc Majcen s priznanji poklonil občankam in občanom, ki so najbolj zaznamovali dogajanje v minulem letu. Najvišje priznanje, plaketo občine, je podelil Heleni Kolar, za uspešno in požrtvovalno delo pri razvoju in promociji ljubiteljske kulture in na drugih področjih. Priznanji občine sta prejela Viktor Dvoršak, za požrtvovalno delo pri razvoju kraja in delovanje na področju ljubiteljske kulture in Franc Žrjav, za uspešno in prizadevno ohranjanje dediščine njihovih krajev. Z županovim priznanjem pa se je okitila glasbena skupina Gemaj iz kulturnega društva Gemaj, ki že deset let boža ušesa poslušalcev, svojo glasbo in s tem ime Makol pa širi tudi izven meja občine.

Največ za boljše ceste
Župan Franc Majcen se je na slovesnosti ozrl tudi po postorjenem v zadnjem letu. Ob tem je opozoril, da država ne upošteva zakona o financiranju občin, zaradi česar občine izgubljajo denar za naložbe. A glede na dane možnosti je bilo po Majcenovih besedah iztekajoče se leto uspešno. Uresničili so namreč večino zastavljenih ciljev, pri čemer so največ vlagali v prenovo dotrajane prometne infrastrukture. „Investicij je letos bilo za nekaj več kot 400 tisoč evrov. Večji del denarja smo porabili za obnovo okoli 1200 metrov lokalne ceste Pečke – Slovenska Bistrica, uredili smo še nekaj manjših cestnih odsekov v skupni dolžini 1800 metrov, prav tako smo obnovili nekaj škarp v skupni dolžini 80 metrov,“ pojasnjuje Majcen in dodaja, da je občina ob tem uresničila še več manjših, a za občane pomembnih naložb. Prenova prometnic bo po Majcenovih besedah v ospredju tudi v prihodnjem letu, saj načrtujejo dokončanje večletne prenove ceste Pečke - Slovenska Bistrica, v sodelovanju z državo naj bi uredili most in krožišče v Pečkah, nekaj denarja bodo namenili za novo pročelje makolskega zdravstvenega doma, prizdevali pa si bodo tudi za prenovo športnega igrišča. (tekst: SP, foto: Milan Sternad)
Štajerski val v sliki