Milijon evrov za obnovo cest v Celju

07.12.2016

Celjska občina je letos med drugim obnovila tudi v požaru poškodovani most čez Savinjo na Čopovi ulici. (Foto: MOC)

Kljub temu, da imajo občine iz leta v leto na voljo manj denarja za obnovo lokalnih cest, so v Celju letos zanje namenili več kot milijon evrov. Prenove so bile deležne tako ceste v središču mesta kot na njegovem obrobju.

Celjska občina je letos celovito obnovila Vilharjevo, Cigaletovo in Celestinovo ulico. Ob rekonstrukciji je uredila še odvodnjavanje, obnovila cestno razsvetljavo ter vodovod in kanalizacijo. Na novo je urejen okoli 360 metrov dolg odsek javne ceste Gaji-Dinos-Črete ter približno kilometrski odsek med Začretom in Ljubečno. Posodobitve je bila deležna tudi Partizanska cesta na levem bregu Savinje proti Laškemu, kjer sta na novo urejena odvodnjavanje in cestna razsvetljava. Mestna občina Celje je letos dogradila pločnik vzdolž lokalne ceste na Ljubečni in uredila cestno razsvetljavo. Ob javni cesti pri Osnovni šoli Lava je uredila obračališče, asfaltirala cesto v naselju Lahovna, protiprašno utrdila del javne ceste v naselju Trnovlje pri Celju, sanirala ob požaru poškodovani most čez Savinjo v Čopovi ulici in med drugim uredila odvodnjavanje v Kettejevi ulici v Celju. Za cestne naložbe je v tem letu odštela dober milijon evrov. (NS)
Štajerski val v sliki