januar 19, 2020

20 milijonov evrov za male kmetije

Država bo na razpisu za male kmetije med kmetovalce razdelila 20 milijonov evrov nepovratnega denarja. S tem želi izboljšati konkurenčnost majhnih kmetij ter povečati njihovo produktivnost. Kmetje morajo prijave oddati do 13. februarja do polnoči.

5 tisočakov na kmetijo
Na razpisu za podukrep 6.3 - Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij bo lahko kandidiralo več kot 7 tisoč majhnih kmetij, denar jih bo prejelo približno 4 tisoč. Posamezno kmetijsko gospodarstvo bo lahko prejelo do 5 tisoč evrov. Podpora je namenjena ohranjanju in razvoju majhnih kmetij, na katerih redijo travojede živali in so razvrščene v območja z omejenimi dejavniki. Prejemniki bodo morali v roku treh let uresničiti cilje, ki so si jih zastavili v poslovnem načrtu. Če kdo od upravičencev v vlogi navedenih ciljev ne bo uresničil, bo moral na razpisu pridobljen denar vrniti. Razpis za majhne kmetije je eden največjih tovrstnih razpisov v samostojni za Sloveniji. Nepovraten denar zagotavljata Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in proračun Republike Slovenije. Kakšne pogoje morajo kmetijska gospodarstva izpolnjevati, je v oddaji o kmetijstvu pojasnila Polona Starc iz Kmetijsko gozdarskega zavoda Celje. Prisluhnite ji v pogovoru s Snežano Prebil.