marec 4, 2020

Vendarle začetek obnove ceste Dramlje-Žiče

Poročali smo že, da bo država uredila odsek državne ceste med Dramljami in Žičami, ki je še makadamski. Po dolgih pripravah se dela zdaj le začenjajo, cesto so že zaprli. Zaprta bo predvidoma do 1. maja.

Direkcija RS za infrastrukturo je že v lanskem letu podpisala pogodbo z izvajalcem del, celjskim podjetjem VOC. Obnova bo stala več kot 2,2 milijona evrov, celovito bodo razširili in asfaltirali dobrih 1.300 metrov ceste med Stražo na Gori in Žičko kartuzijo. »Poleg rekonstrukcije ceste v dolžini dobrih 1.300 metrov so predvideni še ureditev odvodnjavanja, ureditev potoka v dolžini približno 150 metrov, ureditev brežin, izvedba opornih in podpornih zidov ter ureditev prometne opreme in signalizacije,« pravijo v Direkciji za infrastrukturo. Med deli bo cesta zaprta, obvoz je skozi Ponikvo in Loče. (AD)

Ta državna cesta bo le dobila asfalt. (Foto: Štajerski val)