avgust 4, 2022

Evropski denar za staro pošto v Kozjem

Občina Kozje bo z evropskim sofinanciranjem obnovila in oživila staro pošto v trgu Kozje. V objektu bo nastal Center za vseživljenjsko učenje, medgeneracijsko druženje, ohranjanje zgodovine in promocijo turizma. Prav tako je v načrtu razstavni prostor in prostori za izobraževalne delavnice.

Občina Kozje je bila s projektom „Ohranjanje zgodovine v trgu Kozje“ uspešna na razpisu LAS-a Obsotelje in Kozjansko, s čimer bo iz sklada Evropskega sklada za regionalni razvoj pridobila slabih 60 tisoč evrov soinvestiranja. "V prenovljenih prostorih nekdanje pošte v starem trškem jedru Kozjega bo urejen Center za vseživljenjsko učenje, medgeneracijsko druženje, ohranjanje zgodovine in promocijo turizma, v objektu bo tudi razstavni prostor za razne zgodovinske in umetniške zbirke, kjer bodo umetniki in posamezniki iz območja LAS Obsotelje in Kozjansko lahko predstavili svoje delo, ter prostor za inovativne izobraževalne delavnice," napoveduje kozjanska županja Milenca Krajnc.

Stara pošta v Kozjem bo v novi podobi zaživela v jesenskih mesecih, gradbena dela bo izvedlo podjetje GES d.o.o..

Z obnovo starih stavb ohranjajo dediščino
Z urejanjem starih stavb v občinski lasti občina Kozje nadaljuje ohranjanje kulturne dediščine Kozjanskega. V minulih letih so v občini obnovili in z novimi vsebinami napolnili že kar nekaj starih stavb, nekatere spomeniško pomembne objekte pa bodo še uredili in znova oživili, razlaga Milenca Krajnc:

Občina je sicer prejšnji mesec dobila odobreno tudi državno sofinanciranje za 1,7 milijona evrov vredno ureditev stare Mačkove hiše v Kozjem, v kateri bo do leta 2024 uredila neprofitna najemna stanovanja. Prav tako je pridobila državni denar za 1,5 milijona evrov vredno obnovo in ureditev prostorov na gradu Podsreda. (SP)