junij 25, 2018

Kakšne spremembe v svojih 27 letih beleži Slovenija?

Na današnji dan državnosti se spominjamo 25. junija 1991, ko je Slovenija s sprejetjem Deklaracije o neodvisnosti in Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti formalno postala neodvisna država. V 27 letih pa se je spremenilo marsikaj, dokazujejo podatki SURS-a.

Namesto oblačil medicinski in farmacevtski proizvodi
Slovensko gospodarstvo je v lanskem letu zabeležilo štirikrat višji BDP kot v osamosvojitvenem 1991. Precej drugačna je tudi struktura gospodarstva, ki je leta 1991 beležilo 5,7-odstotni delež dohodka iz kmetijstva, leta 2017 pa je kmetijstvo doprineslo le 2,1 odstotka. Največji porast so doživele storitve, ki so lani predstavljale 64,8 odstotka dohodkov, leta 1991 pa 50,3 odstotka. Leta 1992 smo iz Slovenije izvažali predvsem vozila, oblačila ter električne stroje in naprave. Tudi v minulem letu so k izvozu največ prispevala vozila, električni stroji in naprave, oblačila pa so nadomestili medicinski in farmacevtski proizvodi. Najpomembnejša trgovinska partnerica Slovenije v vseh letih ostaja Nemčija.

Več turistov, manj prenočitev
Lanska uspešna turistična sezona je močno odmevala v javnosti. V Slovenijo je namreč prišlo kar 4,9 milijona turistov, leta 1991 smo zabeležili 1,4 milijona prihodov turistov. Kljub temu pa se zmanjšuje število prenočitev. V začetku 90. let so turisti pri nas povprečno prenočili 3,4-krat, v lanskem rekordnem letu pa 2,5-krat.

Cene naraščale počasneje kot plače
Za nakup kilograma črnega kruha je bilo denimo leta 1991 povprečno potrebno delati 27 minut, lani pa 18 minut. Kilogram kave je delavca ob osamosvojitvi stal 5 ur in 2 minuti, lani pa le še 1 uro in 18 minut. Za nakup novega osebnega avtomobila Renault Clio pa je bilo ob osamosvojitvi v službi treba preživeti 3.702 uri, leta 2017 pa je tak nakup zahteval 1.925 ur dela.

Prebivalstvo vse starejše
Tudi Slovenija se sooča s staranjem prebivalstva. V začetku leta 1991 je bila povprečna starost Slovencev 35,9 let. V začetku letošnjega leta se je povprečna starost dvignila na 43,2 leta. Ob osamosvojitvi je bilo skoraj 21 odstotkov Slovencev mlajših od 15 let, po podatkih za letošnje leto je v Sloveniji mlajših od 15 let 15 odstotkov prebivalcev. Obraten je trend starejših od 65 let, ki so leta 1991 predstavljali slabih 11 odstotkov, letos pa dobrih 19 odstotkov prebivalcev. Zaradi staranja prebivalstva je manj vpisa v osnovne šole, v pravkar zaključenem šolskem letu je bilo v osnovne šole vpisanih približno 44.000 učencev manj kot v šolskem letu 1991/1992. Več pa je upokojencev – leta 1991 jih je bilo 400.000, lani pa 616.000.

V 27 letih Slovenije se je podaljšala pričakovana življenjska doba njenih prebivalcev. Leta 1991 je bila povprečna starost umrlih 70 let. V minulem letu se je zvišala na 78 let. Deklice, ki so se rodile v lanskem letu, lahko tako pričakujejo, da bodo doživele 83 let, dečki pa 78 let.

Prebivalstvo Slovenije naj bi se sicer do leta 2025 povečalo na okoli 2.083.000, k čemur naj bi največ doprinesle selitve. Nato pa naj bi število Slovencev začelo počasi upadati. Leta 2080 naj bi bilo v državi 1.938.000 prebivalcev. In še to, dečki, ki se bodo v Sloveniji rodili leta 2080, naj bi dočakali 87 let, deklice pa kar 91 let. (TMG)