november 18, 2022

Na Boču prenovljen planinski dom

Z novembrom se zaključuje obnova ali energetska sanacija 25 planinskih domov v Sloveniji, za kar je ministrstvo za gospodarstvo leta 2021 namenilo pet milijonov evrov. Lepšo in varčnejšo podobo je dobil tudi Planinski dom na Boču.

Planinski dom na Boču so člani Planinskega društva Poljčane začeli obnavljati že pred objavo razpisa Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za energetsko in okoljsko sanacijo planinskih koč. „Novembra leta 2020, ko je planinski dom prevzel v upravljanje novi najemnik smo zamenjali betonsko ploščo, naredili hidroizolacijo, prenovili vse notranje inštalacije (elektriko, odtoke, vodovod, kanalizacijo), popolnoma smo obnovili kuhinjo, v prostorih restavracije in v prvi etaži obnovili sanitarije. Ker nam je pred leti neurje poškodovalo streho, smo zamenjali tudi streho. Povsem na novo smo postavili ob domu nadstrešek, zamenjali sedežne garniture na terasi pred domom, prenovili oskrbo s pitno vodo,“ razlaga predsednik Planinskega društva Poljčane Janko Kovačič in dodaja, da je pri obnovi aktivno sodeloval najemnik Oliver Čobec, ki je nekaj stvari financiral sam, z aneksom k najemni pogodbi pa so določili potrebna razmerja za obračunavanje vlaganj.


Ministrstvo za gospodarstvo je leta 2021 med 25 izbranih projektov za energetsko in okoljsko sanacijo planinskih koč razdelilo pet milijonov evrov. Med 25 domovi je obnovljen tudi Planinski dom na Boču. (Foto: PD Poljčane)

Nova fasada, sončna elektrarna in stiskalnica za odpadke
Planinski dom na Boču je bil ob obnovi deležen tudi celovite energetske sanacije. V letu 2021 je namreč ministrstvo za gospodarstvo objavilo razpis za energetsko in okoljsko sanacijo planinskih koč, na katerem je bilo Planinsko društvo Poljčane uspešno. „Namen javnega razpisa je bil zmanjšati rabo energije in spodbuditi ukrepe za rabo obnovljivih virov energije v planinskih objektih ter vpeljati način poslovanja, ki temelji na načelih trajnostnega razvoja.Tako smo prenovili fasado in pri sanaciji uporabljali obnovljive vire, kot sta les in celuloza. Na streho doma smo postavili sončno elektrarno, ki je močna slabih 30 kW, vgradili smo toplotno črpalko z rekuperatorjem. Postavili pa smo tudi stiskalnico za odpadke,“ pravi Kovačič. Dodaja, da so bila dela končana konec septembra, zdaj čakajo le še na denar ministrstva. Celotna naložba v obnovo in energetsko sanacijo Planinskega doma na Boču je bila po navedbah Kovačiča vredna 160 tisoč evrov z DDV, od tega bo planinsko društvo prispevalo 20% denarja, ministrstvo za gospodarstvo 5%, preostalih 75% pa bodo pridobili iz kohezijskih skladov. (SP)


Planinski dom Boč iz zraka. (Foto: PD Poljčane)