januar 14, 2020

Projektov polno leto za občino Žalec

Žalski župan Janko Kos je ob začetku novega leta znova gostil tradicionalno srečanje z novinarji. Na njem je minulo leto ocenil kot uspešno in plodno in predstavil načrte za naprej. Zlasti na gospodarskem področju se obeta pestro leto.

Na več koncih širitev poslovnih con
Občina Žalec je po besedah župana Janka Kosa tudi lani težila h gospodarskemu in turističnemu razvoju. Tega si želi tudi v prihodnje in pravi:

Kos med načrtovanimi naložbami izpostavlja še ureditev dveh mostov, v Grižah in Kasazah, gradnjo kolesarske poti med Žalcem in Celjem, ter vzpostavitev poslovno-turistične cone Vrbje. Pri slednji razlaga:

Nadaljna širitev se obeta v poslovni coni Arnovski gozd, kjer je med drugim lani zaživel novi Hotel A, logistični center pa je odprl tudi trgovec Lidl.Žalski župan s sodelavci je načrte predstavil na tradicionalnem ponovoletnem srečanju z novinarji.

Načrtov in želja za naprej tudi na drugih področjih ne manjka, pravi Kos.

Sicer pa bodo v Žalcu tudi letos precej pozornosti namenili družbenemu in socialnemu področju. Med drugim bo zaživel projekt Prostofer, v sklopu katerega bodo prostovoljni vozniki brezplačno po opravkih vozili starejše občane in občanke, ki si prevoza zaradi takšnih ali drugačnih razlogov ne morejo zagotoviti ali privoščiti. (NS)