V urgentnem centru še vedno težave

22.02.2016

V novem Urgentem centru Celje so v prvih dveh mesecih oskrbeli skoraj 13 tisoč bolnikov.

Približno dva meseca je minilo od odprtja novega urgentnega centra v Celju. Okoli 10 milijonov evrov vredna naložba naj bi zagotovila boljše pogoje za oskrbo bolnikov, ki potrebujejo nujno medicinsko pomoč. In čeprav so na začetku delovanja težave pričakovali, jim še vedno predstavljajo velik izziv. Največji je organizacija dela.

Dve firmi pod eno streho
Največja težava v novem celjskem urgentnem centru je po besedah strokovnega direktorja celjske bolnišnice Franca Vindišarja organizacija dela: »V eni stavbi delujeta dve firmi, zdravstveni dom in splošna bolnišnica, ki imata svoje delo organizirano na različnih nivojih. Tu ocenjujem, da je nujno narediti spremembo, da vsa organizacija preide pod eno vodjo in eno organizacijo.« Apel o spremembah v organizaciji dela so že poslali na Ministrstvo za zdravje, ki je pristojno za reševanje tovrstnih težav. Dodaten problem pri oskrbi bolnikov predstavlja tudi dejstvo, da nov urgentni center še ni popolnoma opremljen. Vindišar pričakuje, da bo v naslednjih dveh mesecih center zaživel v celoti. Zamude pri oskrbi bolnikov povzroča tudi dejstvo, da še vedno ni vzpostavljen sistem zračne pošte, ki precej skrajša administracijske postopke.

Rekorderji po številu obravnavanih bolnikov
Celjski urgentni center deluje deluje nekaj več kot 50 dni. Po številu obravnavanih bolnikov v tako kratkem času so med urgentnimi centri po Vindišarjevih besedah rekorderji. V nekaj več kot 50 dneh so oskrbeli skoraj 13.000 bolnikov, to je med 230 in 285 na dan. Ob koncih tedna se poveča število obravnav otrok, med tednom pa prevladujejo internistične in specialistične obravnave. Nov način dela in v celoti še ne delujoč urgentni center je nekaj nezadovoljstva povzročil tudi med bolniki. Vzrok so predvsem čakalne dobe pri oskrbi. Vindišar pravi, da se trudijo po najboljših močeh. Ko jim pojasnijo, zakaj prihaja do zamud, pa bolniki večinoma to razumejo. (NS)
Štajerski val v sliki