Na Rudnici načrtujejo razgledni stolp

15.02.2018

Takšen je pogled na stolp, ki že dogo stoji na šentjurski Resevni, podobno lep pogled bo na kozjansko pokrajino tudi z Rudnice. (Foto: Štajerski val)

V občini Podčetrtek bodo dobili novo turistično zanimivost – razgledni stolp na Rudnici. 40 metrov visok stolp tik pod vrhom Silavca bo omogočil neokrnjen pogled na širšo okolico. Nanj se bomo lahko predvidoma povzpeli poleti.

Popestritev turistično-rekreacijske ponudbe
Za postavitev stolpa na Rudnici si občina Podčetrtek prizadeva že 10 let, a s solastnikom parcele predvidene lokacije ni uspela doseči dogovora. Zato bo stolp zdaj postavila na nekoliko spremenjeni lokaciji, na območju državnih gozdov, tik pod vrhom Silavec na 622 metrih nadmorske višine. "Od državnih gozdov smo že dobili soglasje za postavitev, imamo izdelano projektno dokumentacijo, prav tako imamo pripravljen podrobni prostorski načrt, kar pomeni, da so izpolnjeni vsi pogoji za začetek gradnje stolpa,“ pravi župan Peter Misja in dodaja, da bo stolp visok okoli 40 metrov, zgrajen bo iz paličnega železa. Misja je prepričan, da bodo z novostjo dodatno popestrili turistično ponudbo občine in v kraj privabili še več turistov. "Lokacija stolpa se navezuje na omrežje obstoječih pešpoti, odsek evropske pešpoti E-7 med Podčetrtkom in Olimjem, lokalne pešpoti iz smeri Tinskega in Podčetrtka,“ pravi župan, ki verjame, da bo stolp dodatno vplival na boljše počutje turistov in domačinov. Napoveduje, da se bomo lahko na nov stolp povzpeli poleti. O stolpu bo to popoldne beseda tekla tudi na občinskem svetu, saj bodo svetniki potrjevali začetek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za razgledni stolp. (SP)
Štajerski val v sliki